Bue Logo Til forsiden

Vindenergi

topbanner-vedvarende-energi.jpg

Udviklingen indenfor vindmøllerområdet i Danmark er gået stærkt siden starten af 1980'erne og i særdeleshed de sidste 10-15 år.

  • Danmark har en af verdens største vindkraftindustrier.
  • Der er ca. 8.300 vindmøller i Danmark
  • Vindmøller er en vigtig del af elforsyningen og leverede i 2013 32,5 procent af den samlede elproduktion. Produktionen kan variere fra år til år afhængig af hvor meget det blæser.
  • Der skal cirka 1.000 vindmøller til at erstatte et kraftværk.


Film: DONG Energy

Sådan virker vindmøller
Vindmøller driver en elgenerator ved hjælp af vindens kraft. Mængden af el afhænger af, hvor vindmøllerne er placeret. Vindmøller i havet producerer betydeligt mere el end vindmøller på land. Til gengæld er vindmøllerne i havet dyrere at fremstille.

Vindmøller udleder ikke CO2 og de udnytter vindens kraft gratis. Men de støjer og ændrer landskabets udseende. Derfor skal man overveje nøje, hvor man placerer dem.

Nye vindmøller på havet
I 2014 har vi 13 havmølleparker i Danmark og der er planlagt yderligere 8. Den største havmøllepark ligger ved Anholt og kan producere nok til ca. 400.000 husstande eller ca. 4 procent af Danmarks elforbrug. Havmølleparken Horns Rev bliver udvidet tilsvarende i 2020.

Vindmølleparker
Kilde: Energistyrelsen

KILDER

  • DONG Energy
  • Energistyrelsen
  • Danmarks Vindmølleforening

Vindenergi

Vind er en af de mest udbredte vedvarende energiformer i Danmark, og vi er ”verdensmester” i vind! Havvindmøller er en dansk specialitet, og i 1991 var Danmark det første land i verden, der rejste vindmøller på havet ved Horns Rev. Selvom flere lande producerer flere megawatt fra vind end Danmark, er vi stadig længst fremme med at integrere vindenergi i vores energisystem.

Lwestermost A409 3Rd Party Use Ok

I 2015 var produktionen af el fra vindenergi helt oppe på over 40 %. Det varierer fra år til år alt efter, hvordan vinden blæser. I 2020 forventes vindkraft alene at kunne dække op mod 53-59 pct. af elforbruget.

Vindmøller på hav og land

I dag findes der 13 hav- og kystnære mølleparker i Danmark og over 4.500 vindmøller på land. Havmøllerne er større og kan producere mere strøm end møllerne på land. På land er der bakker og bygninger, der kan bremse vinden, og der kan være problemer med naboer, som kan blive generet af støjen. Havet er forholdsvis fladt, og der er derfor intet, der bremser vinden. Der er heller ingen naboer, som bliver generet. I Danmark blæser det mest fra vest og sydvest, og derfor er Vestkysten og Thy et oplagt sted for vindmøller. Udviklingen går i retning af færre men større vindkraftanlæg især placeret på havet.

Så meget energi producerer de

De danske havvindmøller har tilsammen en præstationsevne på 1271 MW. På land er der møller med en præstationsevne på i alt ca. 3.500 MW. (I år 2020 åbner den tredje havvindmøllepark ved Horns Rev og en ved Kriegers Flak. Tilsammen leverer de yderligere 1000 MW).

Mega Watt (MW) udtrykker, hvor meget strøm en vindmølle kan producere. Hvor mange kilowatt-timer (kWh) en mølle reelt leverer, afhænger af hvor meget det blæser. En mølle på 2 MW kan producerer 2.000 kWh på én time, hvis vindforholdene er perfekte! Men det er de aldrig hele tiden. På land vil en mølle typisk producerer 20 – 35 % af sin effekt. (En familie på fire bruger typisk 5-6000 kWh om året.)

Som vinden blæser

Udfordringen med vindenergi er, at det ikke blæser lige meget altid, og vindenergien kan ikke lagres. Derfor er vi nødt til at udvikle et meget fleksibelt energisystem, der kan bruge energien, når den er der, og få energi andre steder fra, når vinden ikke blæser.

I dag udveksler vi energi med vores naboer i Norge, Sverige og Tyskland, som vores elnet er forbundet med. Her handles energi på tværs af grænser. Når vi har et overskud af vindenergi sælger vi det fx til Norge, når de har haft en periode uden regn, og omvendt køber vi energi fra vandkraft i Norge, når vinden ikke blæser i Danmark. (El handles på Nord Pool børsen i Norden og i de Baltiske lande).

Hvor kommer vindenergi fra?

Både vedvarende energi og den energi, der er i fossile brændsler, kommer i sidste ende fra solen. Solen afgiver 174.423.000.000.000 kilowatt-timer energi til jorden i timen. Omkring 1 til 2 pct. af den energi, der kommer fra solen, bliver til vindenergi. Det er mellem 50 og 100 gange mere end den energi der omdannes til biomasse af alle jordens planter.

Vindmøllens historie i Danmark

Den danske opfinder Poul la Cour var den første, der dokumenterede, at vindmøller kunne lave elektricitet. Han fandt også ud af, at den optimale vindmølle skal have 3 vinger.

 

Poul la Cour levede fra 1846 – 1908 og hans arbejde var helt utrolig fremsynende. Han vidste godt, at vinden ikke altid blæser, og derfor ville det være smart at lagre energi fra vinden. Derfor brugte han elektricitet fra vindenergi til elektrolyse, hvor vand spaltes i ilt og brint. Brinten opbevarede han i gasbeholdere, som han blandt andet brugte til belysning.

Gang i den i 1970’erne

Efter Poul la Cours forsøg skete der faktisk intet før engang i 1970’erne. Nu begyndte man at eksperimentere med at udvikle vindmøller, der pludselig var blevet interessante som følge af oliekrisen.

Den alternative højskole TVIND, rejste i 1979 den første store, 2MW vindmølle under stor mediebevågenhed og med hjælp fra Danmarks Tekniske Universitet. Teknologien blev testet på Forskningscenter Risø og siden midten af 1980’erne har den danske vindmølleindustri udviklet sig til det, vi kender i dag, hvor Danmark er førende inden for udnyttelse af vindenergi.