Bue Logo Til forsiden
COLOURBOX2286308_2.jpg

Energiforbruget fra fossile brændstoffer stiger fortsat

Forbruget af fossile brændsler er mere end fordoblet de sidste 40 år og Verdens behov for energi stiger fortsat i takt med, at vi bliver flere mennesker og levestandarden i store dele af verden øges.  I dag er det især Kina og Indien, der står for den store stigning, og energibehovet dækkes af kul efterfulgt af olie. Det er også de to brændstoffer, der udleder mest af den CO2, som er skyld i klimaforandringer. I 2050 bliver vi over 9 milliarder, der alle har brug for energi for at leve et godt liv. 

Skal vi stoppe de uheldige konsekvenser af afbrændingen af fossile brændstoffer er det vigtigt, vi ser tilbage og lader os inspirere af de bæredygtige energilder, vi anvendte i gamle dage.

Energiforbruget fra fossile brændstoffer stiger fortsat

Energiforbruget er ulige fordelt

  • 1,2 milliarder mennesker i verden har ikke adgang til elektricitet.
  • Verdens behov for energi vil stige med næsten 1/3 frem til 2040.
  • I 2040 vil Kinas energibehov være det dobbelte af USA's.
  • I Indien mangler 240 millioner mennesker adgang til elektricitet.

NASA Nat-foto

(Kilde: NASA Earth Observatory/NOAA NGDC, link)

Det globale energiforbrug

Det globale energiforbrug fortsætter med at stige, men stigningen er aftaget de seneste år. Olie er fortsat det vigtigste brændstof, når verdens behov for energi skal stilles, men betydningen er aftagende. Fra at være tæt på at udgøre halvdelen af det samlede energiforbrug i starten af 1970’erne er andelen faldet til lige under en tredjedel i dag. I samme periode er forbruget af olie dog tæt på tredoblet. 

Især forbruget af gas er vokset kraftigt siden 1980’erne. Vedvarende energi, vandkraft og atomkraft udgør en stigende andel af energiforsyningen, men vedvarende energi alene udgør fortsat en meget lille andel i det samlede forbrug. 

Grafik Globaltenergiforbrug Energiart

Dit CO2 fodaftryk

Når du skal spare på udledningen af CO2, handler det ikke kun om, at spare på energien ved at slukke computeren, sætte en sparepære i, tage cyklen eller kortere brusebade. Det er nemlig kun ca. 15 procent af hver enkel danskers udledning, der kommer fra forbrug af el, varme, benzin og diesel.

Vores største udledninger af CO2 kommer fra vores forbrug, fra de ting og sager, som vi køber, fra vores flyrejser og al den mad vi spiser - især kød.

I alt udleder hver dansker i gennemsnit ca. 17 tons CO2 om året. Og det er inklusiv de ting og sager vi køber, der er produceret i udlandet.