Bue Logo Til forsiden

Vores brug af energi

Udgivet: 14.01.20 • Senest redigeret: 13.07.20

Emneord: Energi Ressourcer Drivhusgasser Klima

Solen.png

Fossilt brændstof - stabil og billig, men forurende

I gamle dage brugte vi energien fra solens varme, vindens blæst og vandets kræfter som en naturlig del af livet. For ca. 200 år siden lærte vi for alvor at udnytte den energi, der ligger gemt i de fossile brændsler som kul, olie og gas. Det var en billig og stabil energikilde.

I 1950’erne og 1960’erne oplevede hele Vesteuropa et økonomisk boom: Velstanden steg og vi fik fritid, ferier, forbrugsgoder og masser af underholdning. Konsekvensen blev, at der i perioden fra 1960 til 1972 skete næsten en fordobling af energiforbruget i Danmark, og da ”Oliekrisen” indtrådte i 1973 var 90 % af vores energiforbrug dækket af olie! 

Et smart energilager

Kul, olie og gas er rigtigt smarte og bekvemme at bruge for vi mennesker, fordi det er lagre af energi. Vi kan opbevare dem, forarbejde dem og bruge dem, når vi har behov for det. Det er også grunden til, at kul, olie og gas stadigvæk dækker over 80 procent af det globale energiforbrug og forbruget af dem er mere end fordoblet igennem de sidste 40 år,.

Det store forbrug af fossile brændstoffer har ført til de alvorlige klimaforandringer, vi udfordres af i dag.

Problemerne med fossile brændsler:

  • Lagrene varer ikke evigt: På et tidspunkt har vi sandsynligvis brugt dem op. Vi er godt på vej med olien.

  • Forsyningssikkerhed: Vi har gjort os afhængige af fossile brændsler, og det kan give problemer, hvis de lande, der sælger os fx olie og gas af den ene eller anden grund vil stoppe med det.
  • Klimaforandringer: Det største problem ved fossile brændsler er, at de udleder CO2 til atmosfæren, og det skaber alvorlige klimaforandringer på Jorden.

Det er imidlertid svært at finde virkelig gode erstatninger til olie, specielt til transport sektoren og til fremstilling af over 500.000 produkter heriblandt plastik og i den kemiske industri.

Udfordringen med at gå væk fra de fossile brændstoffer og over til bæredygtige energikilder er at sikre, at energikilderne kan levere den nødvendige energi på de tidspunkter, der er brug for det. Når vinden ikke blæser, er der ikke gang i vindmøllerne, og de laver ikke strøm. Det kræver, at flere energikilder forbindes i smarte netværk, og at der findes effektive måder at lagre energi

Intro

Solen - vores vigtigste energikilde

 

Solen får planterne til at gro, vinden til at blæse, bølger til at opstå og regnen til at falde. Solen er en vigtig energikilde og på bare en time, modtager Jorden lige så meget energi fra solen, som hele kloden bruger på et år.

 

Vidste du at...

 

...den samlede mængde energi, der var i Universet lige efter Big-Bang, stadig findes? Den optræder bare i mange forskellige former.

Hvor kommer den vedvarende energi fra?

Solenergi

Solen giver os enorme mængder af energi fra det lys, der rammer Jorden. Energien er i lyset og ikke i de varmestråler, den udsender.

Solens stråler skaber et behageligt klima på Jorden, og energien kan fx udnyttes direkte til at producere elektricitet i solceller og varmt vand i solfangere.

Biomasse

Planter får energi til at vokse fra solens lys. Energien bliver gemt i fx stammer, stængler og blade som biomasse. Det er lagret solenergi.

Den energi vi får fra maden, og når vi brænder fx træflis i kraftværkerne er lagret solenergi, der blev skabt dengang vores mad og planter voksede.

Fossile brændsler

Kul, olie og gas er fossile brændsler, der er dannet for flere 100 mio. år siden af plankton, planter og dyr, der fik deres energi fra solen.

Fossile brændsler er derfor lagret solenergi. Vi har måske nok til nogle hundrede år endnu, men så er de brugt op. Fossile brændsler dækker 80 procent af verdens energiforbrug, og problemet er de klimaforandringer, forbruget skaber.

Vandenergi

Energien i solens stråler får havet til at fordampe, så der dannes skyer og regn. Når regnen falder over jorden samles det i søer og floder og løber tilbage til havet. Energien i det strømmende vand kan udnyttes i vandkraftværker til at lave elektricitet.

Vindenergi

Solens stråler opvarmer luften, der stiger til vejrs. Det skaber trykforskelle, som får vinden til at blæse. Jo større forskel i tryk, jo kraftigere blæst og jo mere energi er der i luftmassen.

Vindmøller omdanner energien i luften til elektricitet.

Intro

Vidste du også at...

 

...på verdensplan i 2015 dækkes 80 % af energiforbruget af kul, olie og gas? 6,8 % dækkes af vandkraft og 2,8 % dækkes af vedvarende energikilder som sol, vind og biomasse.

 

Fossile brændstoffer

 

Fossile brændsler er kul, olie og gas, som er dannet af døde dyr og planter ved hjælp af geologiske processor for over 100 millioner år siden. De fossile brændsler er i virkeligheden ”oplagret solenergi”, der i tidernes morgen er optaget i dyr og planter.