Bue Logo Til forsiden

Vores energiforbrug

Topbanner-vores-energiforbrug.gif

CO2 udledning pr indbygger

 

 

Udledning Co2 (1)

Udviklingen i udledning af CO2 1990-2008 for USA, Danmark, Kina og globalt gennemsnit.

 

Oekolariet _co 2-udledning -pr -indbygger -stor

Oversigt over udledning af C02 (Foto Wikimedia)

Danmarks el-forbrug

 

Elforbrug Og Produktion 2015 Tih

Elforbrug og produktion i Danmark, historisk og prognose frem mod 2024. Klik for stort billede. Kilde Energinet.dk


I 2014 var elforbruget i Danmark på 33,5 TWh. Det svarer til, at have en 100 W glødepære tændt uafbrudt i ca. 38 millioner år.

I 2014 var naturgasforbruget, ifølge naturgasfakta.dk på 3,1 mia. kubikmeter. Det svarer til, at have en glødepære tændt uafbrudt i 38.926 år.

Dit personlige CO2 udslip

Hvis vi danskere blot foretager små ændringer i de daglige rutiner, kan vi opnå markante reduktioner i udledningen af CO2, men hvor stort er CO2-udslippet for den enkelte dansker egentlig?

Ifølge Danmarks rapport til FN’s Klimasekretariat i 2007 var den samlede udledning af CO2 i Danmark i 2005 på 52 mio. tons. Dette giver en samlet CO2-udledning på 9,6 ton CO2 pr. indbygger.

Den samlede udledning af drivhusgasser, dvs. CO2 plus andre drivhusgasser som fx metan og lattergas, svarede i 2005 til 65,5 mio. tons CO2. Dette giver en samlet udledning pr. indbygger på 12,1 ton CO2-ækvialenter (det vil sige alle drivhusgasser omregnet til CO2) om året, da der var 5,4 mio. indbyggere i Danmark i 2005.

I 2004 var den årlige personlige CO2-udledning på ca. 6 tons pr. person. Dette tal er baseret på Danmarks totale CO2-udslip i forhold til husholdningernes energiforbrug, persontransporten og husholdningernes vareforbrug.

Udledning fra eksporterende virksomheder, fra offentlige institutioner og fra en række andre kilder indgår i Danmarks gennemsnitlige udslip på 10 ton pr. indbygger, men altså ikke i de 6 tons, som vi gennemsnitligt selv er ansvarlig for.