Bue Logo Til forsiden

CO2 i trafikken

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Hver gang du kører med en bil, en bus, et tog, sejler med motordrevet skib eller flyver med en flyvemaskine bliver der blandt andet udledt CO2 til atmosfæren.

Der er stor forskel på, hvor meget CO2, de forskellige transportmidler leder ud i luften pr. person. Derfor er det vigtigt, at vi tænker os om, når vi skal vælge vore transportmidler.

Oekolariet _co 2-i -trafikken
[3.1] Uanset hvilken bil du vælger, vil der ske udslip af CO2, hver gang du kører en tur.  

Du tænker sikkert ikke over det:
Hver eneste dansker udleder i gennemsnit cirka 3,4 ton CO2 om året – alene fra de motorer, der bruges ved transport fra et sted til et andet. Og tallet er stigende!

Vi har motorer, der kører på benzin, diesel, gas, elektricitet, biobrændstoffer og brint. Men uanset hvilket brændstof, din motor kører på, vil der blive udledt CO2 til atmosfæren.

Udledningen af CO2 afhænger af flere ting:

  • Hvilket brændstof motoren kører på
  • Hvor effektiv motoren er
  • Hvordan man kører motoren


Men ledes der virkelig CO2 ud i luften, uanset hvilket køretøj du vælger?

Du ved det måske allerede:
Når benzin, diesel eller gas ”brændes af” i en motor, dannes der blandt andet CO2. Derfor kommer der (bl.a.) CO2 ud gennem udstødningsrøret. Når biler og tog kører på elektricitet eller brint, kommer der CO2 ud ad skorstenen det sted, hvor elektriciteten eller brinten laves.

CO2, der stammer fra benzin, diesel, gas eller kulfyrede kraftværker, belaster miljøet og klimaet – fordi denne CO2 ellers aldrig ville komme ud i atmosfæren.

CO2, der stammer fra biobrændstoffer, belaster ikke miljøet og klimaet. Denne CO2 ville nemlig komme ud i luften, hvis de planter, som brændstoffet er lavet af blev spist eller rådnede.

Derfor siger man at biobrændstoffer er CO2-netrale brændstoffer.

Men hvis der bruges elektricitet til fremstilling af biobrændstoffet, vil CO2'en herfra belaste miljøet. I det følgende vil vi derfor opfordre dig til selv at udforske sammenhængen mellem vores valg af transportformer og Danmarks store CO2-udledning pr. indbygger.