Bue Logo Til forsiden

CO2 i hjemmet

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Danmark er et af de lande i verden, der har den største udledning af CO2 pr. indbygger. Vi udleder cirka 53 mio. ton CO2 om året alene ved forbrænding af kul, olie og gas.

En del af denne udledning (cirka 21 mio. ton) sker i forbindelse med produktion, som den enkelte dansker ikke har direkte indflydelse på: varer, der sælges til udlandet, opvarmning af offentlige bygninger m.m. Men de sidste cirka 31 mio. ton CO2 udledes i forbindelse med det forbrug, vi danskere har i hverdagen.

Oekolariet _Drengevaerelse

[2.8] I de følgende afsnit kan du undersøge, hvordan vores CO2-udslip kan reduceres. Vi kan fx ændre på el-produktionen samt på transporten af os selv, hinanden og vore varer.

 

 

I gennemsnit udleder hver eneste dansker således næsten 10 ton CO2 pr. år. Du bidrager selv til denne CO2-udledning hvert eneste minut døgnet rundt. For selv når du sover, omsættes der energi for at få dit hjem og din hverdag til at fungere.

CO2-udledningen stammer fra fire væsentlige faktorer i din hverdag: elektricitet, varme, transport og forbrug af varer.

Elektricitet
Der bruges elektricitet i dit hjem døgnet rundt. Selv når du sover, er der køle-skabe, pumper og andre apparater, som enten er helt tændte eller på stand by, der omsætter energi fra elektricitet.
Størstedelen af den elektricitet, vi producerer i Danmark, kommer fra kulfyrede kraftværker. Ved forbrænding af kul (og andre stoffer, hvori kul indgår) dannes CO2: C + O2 > CO2 + energi
På trods af forskning indenfor området, har vi desværre ikke nogen metoder til at opsamle CO2 på. Derfor ledes al CO2 fra kraftværkerne gennem skorstene direkte ud i luften.
I gennemsnit kommer knap 15 % af danskernes CO2-udledning fra produktion af elektricitet.

Varme
Over 26 % af danskernes CO2-udledning kommer fra produktion af varme. Der bruges energi både til opvarmning af boligen og til opvarmning af vand. Størstedelen af denne varme produceres i olie- eller gasfyr, og da olie og gas indeholder kulstof, dannes der også her CO2 ved forbrændingen.
Derudover bruges der også energi til at pumpe varmen rundt i husene, så vi har varme rum og varmt vand døgnet rundt.

Transport
Hver gang du kører i en bil, flyver på ferie, kører på en knallert eller et andet motordrevet køretøj, udledes CO2 til luften.
Benzin, diesel og brændstof til flyvemaskiner laves af råolie, der indeholder kulstof. Derfor dannes der også her CO2 ved forbrændingen.
CO2-udledning i forbindelse med danskernes daglige transport udgør i dag over 33% af vores samlede CO2-udledning, og andelen er voksende.

Forbrug af varer
Der brændes meget kul, olie og gas af, for at producere, indpakke og transportere de varer, du og din familie køber og bruger i hverdagen. CO2-udledningen fra dette forbrug er medregnet i de 6 ton CO2, som du udleder. Forbruget af varer er årsag til næsten 25% af danskernes CO2-udledning.
Jo større forbrug vi har af elektricitet, varme og varer, og jo mere vi kører eller flyver i motordrevne maskiner, jo større er vores CO2-udledning.
I forsøgene under dette tema vil vi derfor opfordre dig til selv at udforske sammenhængen mellem dine vaner og Danmarks samlede CO2-udledning.