Bue Logo Til forsiden

Indsaml og undersøg udstødningsgas

oekolariet_viden-om_billede.jpg

En benzinmotor er en forbrændingsmotor, hvor en gnist fra et tændrør ”antænder” en blanding af benzindampe og luft (bl.a. ilt). Ved forbrændingen af benzin i motoren omsættes energien fra benzinen til bevægelse i motoren (køretøjet); men samtidig dannes en række affaldsstoffer, der sendes ud gennem udstødningsrøret.

Udstødningen fra vores benzinmotorer forurener med mange forskellige giftige og skadelige stoffer.


Man bør derfor undgå at indånde udstødningsgas!


Udstødningsgassen indeholder også de tre væsentligste drivhusgasser: CO2, metan og vanddamp.

Med følgende forsøg, kan du selv påvise, at udstødningen fra en motor indeholder CO2:

Oekolariet _co 2-i -udstoedningsgas

[3.6] Husk at fjerne proppen inden udstødningsrøret bliver varmt. "Undgå at indånde udstødningsgas!"

Din lærer skal være tilstede, når du indsamler udstødningsgassen til dette forsøg.

Sæt slangen fra urinposen i hullet på proppen. Tag handsker og maske på. Start herefter motoren.

Når motoren har kørt cirka ½ minut sættes proppen i udstødningsrøret, indtil urinposen er fyldt med udstødningsgas. Du kan nu slukke motoren, fjerne proppen og tage handsker og maske af.

Gå tilbage til laboratoriet, og fyld et bægerglas cirka halvt med CO2-indikator eller kalkvand. Placér slangen fra urinpose, så du forsigtigt kan presse udstødningsgassen ud af posen, så den bobler op gennem væsken.

Fortsæt forsøget til der sker et farveskift, eller til al udstødningsgassen er brugt.

CO2 i udstødningsgas

[3.7] CO2-indikatoren skifter fra rød til gul, når CO2-indholdet stiger. Kalkvand er også en CO2-indikator, der skifter fra klar til mælkehvid, når CO2-indholdet stiger.

Brug

 

 • 1 par handsker
 • 1 maske
 • 1 stor prop med ét hul
 • 1 urinpose
 • 1 bægerglas
 • CO2-indikator eller kalkvand
 • 1 benzinmotor – fx knallert eller bil

 

Overvej

 

 • Var der CO2 i din udstødningsgas?
 • Hvorfor dannes der CO2, når en benzinmotor kører?
 • Hvorfor skal man vente cirka ½ minut, før man indsamler udstødningsgassen?
 • Kan du med dette forsøg påvise CO2i andre udstødningsgasser?


Hvis din skole har udstyr til måling af luftforurening (Dräger-rør), kan du påvise flere af de forurenende stoffer i udstødningen.

 • Hvilke andre skadelige stoffer findes i udstødningen fra benzinmotorer?

 

Se også...