Bue Logo Til forsiden

Hvordan bruger vi luft

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Tynd og tyk luft – et spørgsmål om tryk

Måske har du oplevet hvordan det trykker for ørerne i et fly, der er på vej op i luften. Ved stejl bjergkørsel, eller når du dykker ned under vandet, kan der også komme en ubehagelig følelse i ørerne. Hver gang skyldes det, at trykket i luften omkring os ændrer sig. Der opstår en ubalance mellem lufttrykket i luften mellem ørerne og luften omkring os. Når trykket er det samme indeni kroppen og udenpå, mærker vi ikke noget tryk.

En anden måde vi oplever tryk på i dagligdagen, er når du står ved fortovet i det øjeblik, en stor lastbil suser forbi. Her er forskellen i lufttrykket foran og efter bilen ofte så stort, at man oplever et sug idet lastbilen passerer. Det er fordi lastbilens front skubber til luften med så stor fart, at luften foran trykkes sammen og danner et overtryk. Samtidig opstår der et undertryk omkring lastbilens bagende. Suget opstår idet den omgivende luft strømmer ind for at udligne trykforskellen.

Overtryk og undertryk - der også går under betegnelserne trykluft og vakuum - er den underliggende drivkraft i stort set alt, hvad der skaber fremdrift.

I dette afsnit kan du lære mere om lufttryk, og hvordan det bliver brugt i forskellige sammenhænge.