Bue Logo Til forsiden

Luftens tryk

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Alle luftarter udøver et tryk på de faste flader, der omgiver dem. Atmosfæren udøver et tryk på alt, der er på Jorden. For hver kvadratcentimeter af Jordens overflade presser luften med et tryk, der svarer til cirka ét kilo. Vægten af den luft, der presser ned på jorden, kaldes lufttryk.

Jo tættere man er ved havoverfladen, jo mere luft er der ovenover – derfor er lufttrykket størst her. Jordens tyngdekraft gør, at lufttrykket gradvist falder, jo længere væk man er fra havoverfladen. Derfor vil alt med en lavere massefylde end luft også søge opad. Dette kaldes statisk opdrift, og er princippet bag fx luftballoner. Her fyldes ballonen med varm luft eller en gas med lavere massefylde end atmosfærisk luft, men med samme tryk. Forskellen i massefylde løfter ballonen op, mens det ensartede tryk på begge sider af ballonen gør, at den ikke kollapser. 

Oekolariet _flyv _luftballon

Varmluftballoner er lavet af et let, tæt og stærkt materiale som fx plastic, nylon eller polyester. Ballonen fyldes som regel med varm luft. I princippet kan alle luftarter som har en mindre massefylde end atmosfærisk luft anvendes.

 Luftens tryk måles typisk i enhederne bar, pascal og atm. Atm er en forkortelse af atmosfære. 1 atm svarer til det normale lufttryk ved havets overflade og en temperatur på 20 °C.


Lufttrykket varierer, afhængig af hvor meget Solen varmer Jorden og dermed atmosfæren, og hvor meget plads molekylerne har at bevæge sig på.

Varm luft er lettere og fylder mere end kold luft. Det skyldes at varmen skaber bevægelse i luftens molekyler, så de spredes over et større område. Mængden af luftmolekyler pr. kubikmeter falder – og det samme gør trykket. Når Solen varmer luften op, stiger den derfor op i atmosfæren for at få mere plads. Hvor der er varm luft er der typisk også lavt tryk.

Kulde sænker luftmolekylernes bevægelser. Molekylerne samler sig, så antallet af molekyler pr. kubikmeter stiger. Dermed stiger luftens tryk.

Naturen vil altid prøve at skabe balance. Trykforskelle gør, at luft fra områder med højt tryk bevæger sig hen mod områder med lavt tryk. Det er udligningen af trykforskelle i atmosfæren, der skaber jordens vindsystemer.

Det aktuelle lufttryk i atmosfæren fortæller meget om vejret. Metrologer analyserer bl.a. oplysninger om luftens tryk, vindretning og hastighed når de skal forudsige, hvordan vejret bliver i den nære fremtid.

FAKTA

  • For hver kvadratcentimeter af Jordens overflade presser luften med et tryk der svarer til ét kilo. Et stofs massefylde fortæller hvor meget et stof vejer i forhold til hvad det fylder.
  • I 1999 fløj to mænd rundt om Jorden uden ophold i en varmluftballon.

KILDER