Bue Logo Til forsiden

Inspirationsmateriale

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Brug pæren – flyt klodsen er en skolekonkurrence for skoleklasser i hele Danmark.

Opgaven er simpel: Du skal flytte en klods vha. lys og luft.

I vores hjem, i naturen – ja, på hele Jorden bliver der dagligt flyttet rundt på alle mulige ting til lands, til vands og i luften: biler, fødevarer, mennesker, vand, bygningsdele, luft, råvarer, varme osv. Alt dette kræver energi. Energi vi i fremtiden bl.a. skal skaffe ved hjælp af lys og luft her på Jorden. »Klodsen« i opgaven er her symbolet på alt det, vi dagligt flytter.

Opgaven i klassen bliver nu: Flyt klodsen til lands, til vands eller i luften – og husk: Lys og luft skal indgå i løsningen af opgaven. Klodsen skal flyttes mindst »en fod« (dvs. ca. 1/3 meter), og flytningen kan være op, ned, frem eller tilbage.

I Danmark har vi det let på mange måder. Vi har biler, fly og skibe til at transportere os og vores varer frem og tilbage fra både nær og fjern. Har vi ikke lyst til at gå eller cykle i skole, kan vi tage bussen eller blive kørt i bil. Vil vi have en varm pizza, ringer vi efter pizzabudet, som kommer kørende på scooter eller i bil. Og ligegyldigt hvilken eksotisk vare vi måtte ønske – kaffe, kakao, mango osv. – tager vi for givet at den findes i supermarkedet på alle tider af året.

Men bag al den transport, som vi har her i Danmark og i resten af verden, gemmer der sig mange tanker og overvejelser: Hvorfor flyttes bomuld fx flere gange rundt om Jorden, før den er blevet til cowboybukser, der kan sælges i Danmark? SKAL vi have jordbær om vinteren? har vi overhovedet brug for alle de varer, som vi køber? hvor meget ENERGI bruges der på at transportere alle varerne rundt? hvilke konsekvenser har det for dyr, planter og mennesker, at vi bruger fossil energi på at transportere varerne rundt? hvordan skal vi fragte vores varer, når vi har brugt de sidste reserver af kul og olie? 
Det vil vi med dette materiale også opfordre jer til at diskutere og prøve at give bud på.

Med »Brug pæren – flyt klodsen« ønsker vi, at klassen får sat energiomsætning ind i et bredt perspektiv. I skal få øjnene op for de mange muligheder, energien giver os mennesker i det daglige liv. Men også når mulighederne misbruges, eller når energiresurserne ødsles bort fx på unødvendig transport. I skal også blive opmærksomme på konsekvenserne af den måde, vi vælger at bruge energien på – hvad enten vi vælger vedvarende energi eller energi fra kul, olie og gas. Kort sagt; at overveje hvornår noget er bæredygtigt – i bred forstand.

For at hjælpe jer lidt på vej, har vi skrevet dette idekatalog. 
Her kan I finde områder fra hverdagen, hvor vi »flytter mange klodser«, anvender mange råstoffer, omsætter megen energi – og dermed også er med til at udlede megen CO2 til atmosfæren.

Vi angiver også nogle forsøgsopstillinger, der vil kunne vise, hvordan »flytningen af klodser« kan foregå i dagligdagen samt de spændende teorier og forklaringer, der ligger bag.

Sidst, men ikke mindst, prøver vi også at få jer til at gøre noget ved sagen i en måske mere bæredygtig retning, ved at I skal bygge jeres egen klods og flytte den vha. lys og luft.

God arbejdslyst 
NRGi, Grundfos og Økolariet