Bue Logo Til forsiden

Arbejde - andre veje

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Du kan tage udgangspunkt i et af de foreslåede forsøg, noget af den skitserede teori og/eller de tematiske vinkler, vi har valgt at præsentere dig for i ovenstående afsnit. Men du kan også vælge andre konkrete forsøg, andre tematiske vinkler og/eller anden kendt teori. Eksempler herpå og gode links kunne fx være:

Andre forsøg:

 • Mekanik – flyt klodsen mekanisk
 • Kraner – flyt klodsen med en kran
 • Plantevækst – flyt klodsen med planter
 • Trykluft – flyt klodsen med pneumatik


Andre tematiske vinkler:

 • Luft – vi arbejder under højtryk
 • Lys & varme – vi smelter og svejser
 • Tryk & kogepunkter – teori og praksis
 • Lys & stråler – stråler i menneskets tjeneste


Anden kendt teori:

 • Dampmaskinen & den industrielle revolution
 • Hydraulik og pneumatik
 • Lys & elektronik
 • Robotteknologi