Bue Logo Til forsiden

Hjemmet 2

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Vi bruger (omsætter) energi hele tiden. Selv hvis vi udelukkende ser på det energiforbrug, som vi har indenfor hjemmets vægge, så er forbruget enormt. Hvor stort er energiforbruget i dit hjem?

Den energi, der omsættes i de maskiner og apparater, vi bruger i hjemmene, tilføres oftest fra elektricitet, olie eller gas. Dette forbrug kan som regel aflæses på målere i hjemmet. Der ud over har du også et energiforbrug, der ikke fremgår direkte af disse målere. Blandt andet bruges der meget energi, når vand skal pumpes fra vandværket og ud til alle huse. Hvem betaler for dette energiforbrug?

Sidst men ikke mindst, så skal din krop også omsætte energi for at kunne fungere. Den energi, der omsættes i din krop, tilføres i form af kemisk bunden energi i din mad og i dine drikkevarer. Hvor meget energi er der i forskellige fødevarer? – og hvor kommer denne energi fra?

Dit personlige energiforbrug – indenfor hjemmets vægge – kan således inddeles i tre områder:

Kroppens energiforbrug. De biologiske processer i din krop kræver tilførsel af energi. Den mad og de drikkevarer du indtager nedbrydes gennem flere kemiske processer. Den sidste af disse processer kaldes åndingen (se afsnittet "Naturen 2").

  • Hvor meget energi er der i kulhydrater? – i fedtstoffer? – i proteiner?


Energiforbrug i boligen. Ud over el-forsyningen og varme-forsyningen har alle danske boliger også et energiforbrug via vand-forsyningen. Uanset om vandforsyningen består af grundvand eller overfladevand fra en sø, så bliver vandet pumpet frem med elektriske pumper.

  • Hvor kommer din vandforsyning fra?
  • Hvordan pumpes vandet frem til din bolig?


Andet energiforbrug. I alle danske hjem findes apparater, brændere og lignende, der virker ved hjælp af andre energikilder – fx ligthergas, træ, stearin og petroleum. Energiforbrug fra disse hjælpemidler tæller selvfølgelig også med i vores samlede energiforbrug.

  • Hvilke apparater, brændere og andre hjælpemidler hører under dette energiforbrug?


I det følgende vil vi derfor opfordre dig til at undersøge, hvordan man kan udnytte vores viden om den biologiske og den teknologiske energiomsætning til konkret at flytte en klods fra et sted til et andet.

Hjemmet 2

Energiforbruget indenfor hjemmets vægge er enormt.