Bue Logo Til forsiden

Byg en pumpe

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Flyt klodsen med undertryk

Gennem hele dit liv pumper dit hjerte ilt og næringsstoffer med blodet rundt i din krop. Derfor vil dit hjerte til enhver tid være den vigtigste pumpe i dit liv. Derudover anvender vi pumper indenfor mange områder i hverdagen: i vandforsyningen, i industrien, i transportsektoren og i vores boliger. Der er cirkulationspumper i mange varmeanlæg, pumper i vaskemaskiner, benzinpumper i biler, cykelpumper og pumper i støvsugere, blæsere, ventilatorer og kompressorer m.m.


Den drivende kraft i en pumpe er (som regel) et tryk – overtryk eller undertryk, der udøves af pumpen på den luftart, den væske eller det stof, der skal transporteres.

I forsøget "Lav lufttryk med kemi" opfordrede vi dig til at konstruere en pumpe, der virker ved hjælp af overtryk. Med dette forsøg vil vi opfordre dig til at konstruere en pumpe, der virker ved hjælp af undertryk.

Oekolariet _byg -en -pumpe

Overvej hvordan du kan forbedre din forsøgsopstilling.

Ligesom i forsøget om "Lufttryk med kemi" er det vigtigt, at stempel og rør passer sammen. Brug gerne samme rør, stempel og pakninger som i foregående forsøg.

 • Denne gang skal stempel med klods placeres modsat proppen. Sæt den koniske slangesamler i proppens hul og læg røret på bordet.
 • Placér nu en cykelventil i 2 af slangestykkene. Slangestykkene skal herefter monteres hhv. på slangesamleren i proppen og på Y-røret. Bemærk at ventilerne skal vende hver sin vej i forhold til Y-røret (se foto).
 • Tjek at ventilen nærmest proppen vender således, at der ikke kan pustes – men kun suges – luft ud af røret.
 • Alle slangestykker skal herefter samles ved hjælp af Y-røret – som vist på tegningen. Husk også at montere den sidste slangesamler i det tomme slangestykke.


Du er nu klar til at afprøve forsøget:

 • Hold engangssprøjten ind i den frie slangesamler – start pumpning – bemærk, at der pustes luft ud af det frie slangestykke, når du presser engangssprøjtens stempel i bund.


Bemærk også, hvordan det opståede undertryk mellem stempel og prop flytter stemplet med klods fra den ene ende af røret mod den anden.

Brug

 • 1 rør og 1 stempel (se foregående forsøg)
 • 1 prop med 1 hul (skal passe til røret)
 • 3 slangesamlere (2 koniske og 1 Y-rør)
 • 3 x 10 cm slange (Ø 5-7 mm)
 • 2 cykelventiler
 • 1 engangssprøjte
 • 1 klods

DOWNLOAD