Bue Logo Til forsiden

Hjemmet - andre veje

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Du kan tage udgangspunkt i et af de foreslåede forsøg, noget af den skitserede teori og/eller de tematiske vinkler, vi har valgt at præsentere dig for i ovenstående afsnit. Men du kan også vælge andre konkrete forsøg, andre tematiske vinkler og/eller anden kendt teori. Eksempler herpå og gode links kunne fx være:

Andre forsøg:

 • Fra vindmølle til el – flyt klodsen med vind
 • Andre udløsermekanismer – flyt klodsen med sol
 • Energi fra kemiske reaktioner – gæringsforsøg
 • Andre pumper – flyt klodsen med trykforskel


Andre tematiske vinkler:

 • Hjælpemidler i hjemmet
 • Sådan virker en støvsuger
 • Lys og luftstrømme i hjemmet
 • Grøn energi i hjemmet


Anden kendt teori:

 • Hverdagskemi – kendt fra køkkenet
 • Termostater – funktion og virkemåde
 • Solenergi – solceller og solfangere
 • Lyslære og optiske forsøg