Bue Logo Til forsiden

Naturen - andre veje

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Du kan tage udgangspunkt i et af de foreslåede forsøg, noget af den skitserede teori og/eller de tematiske vinkler, vi har valgt at præsentere dig for i ovenstående afsnit. Men du kan også vælge andre konkrete forsøg, andre tematiske vinkler og/eller anden kendt teori. Eksempler herpå og gode links kunne fx være:

Andre forsøg:

 • Andre blæseinstrumenter – flyt klodsen med vind
 • Byg en drage – flyt klodsen med vind
 • Andre vandstrømme – flyt klodsen med vand
 • Stirlingmotoren – flyt klodsen med kulde/varme


Andre tematiske vinkler:

 • Lyd skaber bevægelse
 • Lys skaber bevægelse
 • Det frie fald
 • Fatamorgana og billeddannelse


Anden kendt teori:

 • Øret – fra luft til hjerne
 • Øjet – fra lys til hjerne
 • Lyd – spredning og hastighed
 • Lys – spredning og hastighed