Bue Logo Til forsiden

Sådan bruges materialet

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Opgaven lyder: Flyt klodsen mindst en fod – lys og luft skal indgå i løsningen af opgaven.

Klodsen skal være 6 cm på hver led, og den må ikke være hul.

For at hjælpe dig i gang, har vi fremstillet et klippeark med en klods i papir med disse mål. Denne klods er hul, og den kan derfor kun bruges til inspiration og i forbindelse med de første forsøg og eksperimenter.

Hvis du ikke allerede har fået et klippeark af din lærer, så kan du selv downloade det her...

Husk: Klodsen skal klippes ud, foldes og limes.

Opgaven er konkret; men det kræver viden, færdigheder og opfindsomhed at nå frem til løsninger, der kan bringe dig og din klasse i finalen i denne landsdækkende konkurrence.

Derfor indeholder dette idékatalog seks kapitler med konkrete forslag til forsøg og eksperimenter samt kortfattet indføring i relevant viden og aktuelle problemstillinger.

Overskriften på de seks kapitler er:

  • Flyt klodsen med lys og luft – i naturen
  • Flyt klodsen med lys og luft – i hjemmet
  • Flyt klodsen med lys og luft – i trafikken
  • Flyt klodsen med lys og luft – på arbejdspladsen
  • Flyt klodsen med lys og luft – i samfundet
  • Flyt klodsen med lys og luft – i skolen 


Kapitlerne er ikke niveaudelte; men hvert kapitel bliver gradvist sværere, jo længere du læser ind i kapitlet. De sidste forsøg og de sidste informationer i hvert kapitel er således primært skrevet til de ældste klasser.

Hvert kapitel starter med en kort gennemgang af det givne emneområde – med forklaringer og med eksempler. Derefter følger mindst tre forslag til forsøg og eksperimenter, der måske kan føre dig frem til en løsning af opgavens ordlyd. Herefter følger endnu en side med yderligere indføring i relevant viden og teori samt aktuelle problemstillinger – denne gang på et højere fagligt niveau end den første side i kapitlerne. Hvert kapitel afsluttes med yderligere to forslag til forsøg og eksperimenter på et tilsvarende højere niveau.

Den sidste side i hvert kapitel indeholder kortfattede forslag til »andre veje«. Herunder andre forsøg, andre tematiske vinkler og/eller anden relevant teori. Endelig er der også links til hjemmesider, hvor du kan finde yderligere viden og inspiration.

Vi opfordrer dig til selv at orientere dig i materialet og vælge netop de informationer og de eksperimenter, der passer til dig. Men du kan også lade din lærer vælge de sider, der er relevante for dig og din klasse.

Brug idekataloget til at finde relevant inspiration, viden og gode ideer til jeres arbejde. Gennemfør helst flere af de foreslåede eksperimenter. Eller find selv på andre forsøg, der kan hjælpe dig til at flytte en klods fra et sted til et andet gerne på den mest miljøvenlige måde.

For at deltage i konkurrencen skal du sammen med din klasse lave en kortfattet rapport over forløbet. Rapporten skal være på A4-papir og må fylde max 2 sider tekst (á 2400 anslag) samt 2 sider med billeder. Fortæl også om de forsøg du/I lavede undervejs i forløbet

Sådan bruges materialet