Bue Logo Til forsiden

Brug brændselsceller

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Flyt klodsen med brint

Mange forskere snakker om brintsamfundet og brændselsceller, når de skal give et bud på fremtidens energiforsyning. En brændselscelle er en slagsbatteri, der blandt andet anvendes i brintbiler. Brændselsceller kan omforme kemisk bundet energi til elektricitet ved en reaktion mellem brint (hydrogen) og ilt (oxygen). Der udledes ikke CO2 eller andre skadelige stoffer fra brændselsceller. Affaldsstoffet fra processen er rent vand:

2H2 + O2 > 2H2O + energi

Processen er således lige det modsatte af, hvad der sker, når man laver brint ved elektrolyse:

2H2O + energi > 2H2 + O2

Oekolariet _brug -braendelsceller

Mål strømstyrken i milliampere.

Princippet bag brændselscellen blev opdaget af englænderen William Grove i 1839. Grove lavede elektrolyse af vand, og da han slukkede for sin strømkilde, opdagede han, at processen også kunne løbe den anden vej. Den smule brint og ilt, der sad på elektroderne, kunne producere en svag elektrisk strøm.

Prøv selv at gentage William Groves forsøg.

 • Hæld vand og svovlsyre i elektrolysekarret. Fyld de to små reagensglas med vand, og sæt dem med mundingen nedad over elektrolysekarrets to elektroder.
 • Tilslut strømforsyningen, mens du iagttager, hvad der sker i reagensglassene. Lad forsøget fortsætte til begge glas er tømt for vand.
 • Fjern ledningerne fra strømforsyningen og undersøg, om du med multimetret kan måle en svag elektrisk strøm.


I dag er brændselscellen blevet væsentligt forbedret; men der er stadig mange ting, der skal udvikles, før brintbiler bliver almindelige i trafikken.

Hvis din skole har adgang til en lille brintbil eller et brændselscellesæt med bil og solcelledrevet tankstation, kan du med dette udstyr herefter let flytte en klods fra et sted til et andet.

Brug

 • 1 elektrolysekar
 • 1 strømforsyning (6 V=)
 • vand
 • 2 ml svovlsyre
 • 1 multimeter

Overvej

 • Hvor stærk en strømstyrke kunne du måle?
 • I hvilket reagensglas, blev der dannet brint? – hvorfor netop i dette glas?
 • Kan du beskrive brændselscellens virkemåde?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved brintbiler?
 • Hvorfor er brintbiler ikke almindelige i trafikken i dag?

DOWNLOAD