Bue Logo Til forsiden

Samfundet - andre veje

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Du kan tage udgangspunkt i et af de foreslåede forsøg, noget af den skitserede teori og/eller de tematiske vinkler, vi har valgt at præsentere dig for i ovenstående afsnit. Men du kan også vælge andre konkrete forsøg, andre tematiske vinkler og/eller anden kendt teori. Eksempler herpå og gode links kunne fx være:

Andre forsøg:

 • Flyt klodsen med spejlinger
 • Flyt klodsen med en batterioplader
 • Flyt klodsen med en opdriftsvindmølle
 • Flyt klodsen med en modstandsvindmølle


Andre tematiske spørgsmål:

 • Energibesparelse
 • Lagring af energi
 • Fremtidens energiforsyning
 • Anvendelse af vedvarende energi


Anden kendt teori:

 • Telekommunikation
 • Batterier og akkumulatorer
 • Vindens og vindmøllernes effektkurver
 • Samfundets energiforsyning og energiforbrug