Bue Logo Til forsiden

Skolen 1

oekolariet_viden-om_billede.jpg

I denne konkurrence bruger vi klodsen som et billede på alt det, der hver dag flyttes fra et sted til et andet.

I vores hjem, i naturen – ja, på hele Jorden bliver der dagligt flyttet rundt på alle mulige ting – til lands, til vands og i luften. Råvarer bliver udvundet og flyttet; fødevarer, bygningsdele og andre produkter bliver fremstillet og flyttet; og mange mennesker flytter sig langt for at komme på arbejde eller ferie.

I alle skolens fag skal vi derfor lære noget, der på en eller anden måde sætter os i stand til at leve i en verden, hvor der hele tiden flyttes klodser fra et sted til et andet.

Prøv at tænke på de fag du har i skolen:

  • Hvad skal du lære i det enkelte fag, der sætter dig i stand til bedre at kunne flytte dig selv – eller noget andet – fra et sted til et andet?
  • Og/eller: Hvad skal du lære i det enkelte fag, der sætter dig i stand til bedre at kunne forstå hvordan og hvorfor »alle mulige ting« flyttes rundt i verden?

Oekolariet _skolen -1Natur/teknik handler om emner, der også kan indgå i andre fag.

Lad os se på nogle af fagene:
natur/teknik skal du blandt andet lære om lys og luft, om naturens store kredsløb, om menneskers samspil med naturen og om nogle af de utallige opfindelser, vi benytter i hverdagen. Undervisningen er både praktisk og teoretisk, derfor vil du i dette fag have mulighed for lave forsøg og eksperimenter med fx at flytte en klods fra et sted til et andet.


geografi skal du blandt andet lære om, hvordan vi udvinder mineraler og råstoffer, om menneskers levevilkår rundt om i verden og om den voksende trafik lokalt og internationalt. Undervisningen i dette fag bygger således videre på noget af det, man lærer i natur/teknik, og handler i høj grad om den stadigt voksende transport af mennesker og varer.

biologi skal du blandt andet lære om lysets og luftens betydning for mennesker og sundhed; for naturen og miljøet; samt for planterne og dyrene. Undervisningen i biologi bygger således også videre på noget af det, man lærer i natur/teknik. Derfor vil du i biologi også lære om, hvorfor og hvordan naturen kan flytte rundt på klodser.