Bue Logo Til forsiden

Skolen 2

oekolariet_viden-om_billede.jpg

I denne konkurrence er klodsen et symbol på alt det, vi dagligt flytter. At flytte ting kræver energi. Energi vi i fremtiden bl.a. skal skaffe ved hjælp af lys og luft her på Jorden.

Kul, olie og andre fossile brændstoffer er begrænsede ressourcer, der på et eller andet tidspunkt vil slippe op. Derfor er vi nødt til at forske i alternativ energi, energibesparelse og bedre udnyttelse af den energi, vi har til rådighed. Men forskning og ny viden er ikke nok; der skal også træffes beslutninger og handles. Derfor tager det lang tid, før samfundet er klar til en ny energiforsyning uden kul, olie og andre fossile brændstoffer.

Oekolariet _skolen -2
At flytte en klods kræver viden og indsigt – beslutninger og handling …

Beslutninger skal bygge på viden, og i et demokratisk samfund er det derfor vigtigt, at vi alle har mulighed for at tilegne os tilstrækkelig viden til at kunne tage stilling også i forhold til fremtidens energiforsyning. I skolen skal du derfor lære om vedvarende energi, energibesparelse og energiomsætning i flere fag:

  • samfundsfag skal du opnå viden om samfundet og dets historie, så du aktivt kan deltage i demokratiet. Du skal udvikle kompetencer, kritisk sans og et personligt værdigrundlag, der gør det muligt for dig, at deltage kvalificeret og engageret i samfundets udvikling.

  • fysik skal du tilegne dig viden om vigtige fysiske forhold i naturen og teknikken med vægt på grundlæggende begreber og sammenhænge. Undervisningen skal give dig kendskab til, fortrolighed med og indblik i, hvordan fysik bidrager til vores levevis og vores forståelse af verden. 

  • kemi skal du tilegne dig viden om og kendskab til relevante stoffer samt forståelse af kemiens samfundsmæssige og teknologiske betydning. Arbejdet med faget skal give dig en forståelse af, at kemi kan anvendes til gavn for mennesker og natur, men også at uhensigtsmæssig anvendelse kan påvirke sundhed og miljø.

I næsten alle skolens fag skal du således lære noget, der er relevant i forhold til denne konkurrence. Brug noget af denne viden og disse færdigheder til at løse konkurrencens ordlyd: Flyt en klods med lys og luft.