Bue Logo Til forsiden

Trafikken 1

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Se dig om i dit hjem og prøv at lave en liste over de transportmidler, I har til rådighed i din familie. Prøv også at lave en liste over de transportmidler, som én eller flere personer i din familie har gjort brug af indenfor den sidste uge den sidste måned det sidste år.

  • Dine lister indeholder sikkert flere forskellige slags transportmidler – hvilke?


Prøv at inddele transportmidlerne i forskellige kategorier – fx efter hvilke energikilder, der anvendes og/ eller efter hvor stor forurening, de enkelte transportmidler medfører.

  • Hvilke transportmidler er de bedste for miljøet?
  • Hvilke transportmidler er de mest brugte?
  • Hvorfor?


Findes der transportmidler, der virker ved hjælp af energi fra lys eller luft (direkte eller indirekte)? – I givet fald hvilke?

Oekolariet _trafikken -1

Lys og luft har stor betydning for mange transportmidlers virkemåde.

Uanset hvilken energikilde der anvendes til et transportmidel, så kan forskellige forhold omkring lys eller luft have stor betydning for transportmidlets virkemåde.

Luftmodstand. Enhver, der har kørt på cykel ned ad en bakke, ved, at luften yder modstand mod en genstand, der bevæger sig. Luftmodstandens størrelse afhænger blandt andet af genstandens form (hvor strømlinet er genstanden?) og genstandens hastighed (hvor hurtigt bevæger genstanden sig?).

Luftens øvrige egenskaber. Luft er i virkeligheden en fællesbetegnelse for mange forskellige gasser. Nogle af disse gasser er en forudsætning for, at visse motorer kan køre. Derudover udnytter mange transportmidler luftarternes egenskaber fx i forbindelse med tryk, køling og varmeledning.

Lysets egenskaber. Lige fra de tidligste transportmidler er lys blevet brugt direkte i forbindelse med fx navigation og signalgivning. Derudover bruger vi indirekte Solens lys (Solens energi), hver gang vi bruger et motordrevet transportmiddel. For energien i næsten alle brændstoffer kommer oprindeligt fra Solen.

I det følgende vil vi derfor opfordre dig til at undersøge, hvordan man kan udnytte udvalgte egenskaber ved lys og luft til at flytte en klods fra et sted til et andet.