Bue Logo Til forsiden

Trafikken 2

oekolariet_viden-om_billede.jpg

 

Når du kører i en bil, i en bus, i et tog, sejler med en færge eller flyver med en flyvemaskine – ja, næsten uanset hvordan du transporterer dig fra et sted til et andet – så kommer energien fra benzin eller et andet fossilt brændsstof.


Det er i virkeligheden et stort problem, for dels har vi (Danmark) gennem internationale aftaler forpligtiget os til at nedbringe vores CO2-udslip, og dels er det en kendsgerning, at de fossile brændstoffer vil slippe op – og at vores forbrug af disse brændstoffer derfor i fremtiden vil reduceres til nul.

I dag udgør vores CO2-udledning i forbindelse med transport cirka 1/3 af danskernes CO2-udledning – og transportens andel af det samlede CO2-udslip er voksende. Det er især vejtransport og flytransport, der bidrager til denne vækst.
Oekolariet _trafikken -2
Energiforbruget i transportsektoren dækkes i dag hovedsageligt med fossilt brændstof.

Hvor meget vi hver især bidrager til det stigende CO2-udslip fra transportsektoren afhænger af flere faktorer:

Vores vaner. Hvor mange kilometer vi bliver transporteret, hvor mange personer der transporteres ad gangen, og hvor ofte vi vælger bilen frem for cyklen, har stor betydning for, hvor meget CO2 vi udleder. Korte køreture er mere belastende end lange køreture. Derfor burde vi alle sammen fravælge de korte køreture: Sig nej til køreturen – gå i skole.

Vores transportmiddel. Hvilken type brændstof transportmidlet omsætter, hvor langt vores transportmiddel bevæger sig på literen og hvor velholdt transportmidlet er, har ligeledes stor betydning for vores CO2-udledning. Der kan spares meget brændstof, hvis man overholder fartgrænserne, og i øvrigt kører fornuftigt: Spar på benzinen – kør klogt.

Vores udlandsrejser. Rejser med fly medfører et stort energiforbrug og meget CO2-udledning. Selv en enkelt flyrejse har derfor stor indflydelse på det personlige CO2-regnskab. Vi burde derfor vælge sejlture frem for flyrejser.

I det følgende vil vi opfordre dig til at undersøge, hvordan man kan udnytte vores viden om transportsektorens energiomsætning til at flytte en klods fra et sted til et andet på den mest miljøvenlige måde.