Bue Logo Til forsiden

Trafikken - andre veje

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Du kan tage udgangspunkt i et af de foreslåede forsøg, noget af den skitserede teori og/eller de tematiske vinkler, vi har valgt at præsentere dig for i ovenstående afsnit. Men du kan også vælge andre konkrete forsøg, andre tematiske vinkler og/eller anden kendt teori. Eksempler herpå og gode links kunne fx være:

Andre forsøg:

 • Byg en solcellebil – flyt klodsen med sol
 • Byg en sejlbåd – flyt klodsen med vind
 • Byg en faldskærm – flyt klodsen med luftmodstand
 • Dampmaskinen – flyt klodsen med damp


Andre tematiske spørgsmål:

 • Lys og luft som hjælpemidler
 • Fremtidens offentlige transport
 • Fremtidens miljøvenlige transportformer
 • Solens energi – Jordens energiforsyning


Anden kendt teori:

 • Forbrændingsmotoren – gasser i anvendelse
 • Brintsamfundet – et liv uden olie
 • Energi og rumforskning – ny viden
 • Bevægelse i det lufttomme rum