Bue Logo Til forsiden

Atmosfæren og drivhuseffekten

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Det er atmosfæren, der sammen med Solen gør liv muligt på Jorden. Alt liv er afhængig af begge dele. Læs mere herom under fotosyntese.

Uden atmosfærisk luft ville Jorden populært sagt ikke kunne holde varmen. Atmosfæren fungerer som en slags tag over Jorden. Taget har to primære funktioner:

  • Det forhindrer en stor del af Solens skadelige UV-stråler i at nå Jorden. Ca. 10-25 kilometer oppe i atmosfæren er det såkaldte ozonlag. Ozon er en speciel form for ilt, hvori molekylerne indeholder tre atomer. Ozonlaget fungerer som Jordens solbriller. UV-strålingen omdanner i ozonlaget ilt (O2) til ozon (O3). Samtidigt omdannes noget af den farlige stråling (ultraviolet stråling) fra Solen til varme (infrarød stråling). Hvis alle UV-stråler nåede Jorden, ville alle levende organismer bliver ”forbrændt” af strålernes kraftige energi.

  • Det absorberer en del af den varmestråling, der kommer fra Jorden. Den infrarøde udstråling fra Jordens overflade bliver derved ”holdt tilbage” af skyer, partikler og gasser i atmosfæren. Gasserne i atmosfæren gør, at en større del af varmen bliver ved Jorden. Uden dem ville varmen forsvinde ud i rummet. Når mængden af gasser i atmosfæren øges, stiger temperaturen på Jorden. Det er forklaringen på de meget omtalte klimaændringer.

 

Oekolariet _Atmosfaeren -og -drivhuseffekten Kilde: DMI 

Glasset i et drivhus fungerer næsten på samme måde: Det tillader det synlige lys og varmestråler at trænge ind, og forhindrer den opvarmede luft i at strømme ud. Derfor omtales atmosfærens evne til at filtrere og reflektere varme og lys ofte som ”drivhuseffekten.”

Troposfæren er betegnelsen for de første ca. 20 km af Jordens atmosfære.

Atmosfæren og drivhuseffekten

FAKTA

Jordens gennemsnitstemperatur er ca. 15 °C, mens den på Månen er
– 18 °C. Uden atmosfæren ville der være lige så koldt på Jorden som på Månen.

LINKS

KILDER