Bue Logo Til forsiden

Hvad er luft?

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Vores planet Jorden er omgivet af et luftlag, der kaldes atmosfæren. Det er betegnelsen for det lag af gasser, der omgiver Jorden. Begrebet ”luft” dækker altså over en masse, som er en blanding af flere forskellige grundstoffer i gasform.

Indenfor fysik og kemi betegnes alle luftarter som gasser. Luften i atmosfæren består af ca. 78,1 procent kvælstof og 20,9 procent ilt. Den sidste procent er argon og vanddamp. Der er også flere andre gasarter i luften, som fx kuldioxid, methan, neon, krypton, helium og ozon.

Hvad er luft?

FAKTA

Atmosfæren strækker sig flere hundrede kilometer ud i rummet, men hele 80 procent af atmosfærens masse befinder sig i de nederste ca. 7 - 20 kilometer. Dette område kaldes troposfæren. Tyngdekraften sørger for, at atmosfæren holdes på plads. Uden tyngdekraften vil atmosfæren blive slynget ud i rummet.