Bue Logo Til forsiden

Flere slags lys

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Det synlige lys er stråler i den del af det elektromagnetiske spektrum, som det menneskelige øje er i stand til at opfatte. Det er lys på bølgelængder mellem 380 – 750 nanometer (nm). Solen sender også stråler ud på bølgelængder, som mennesker ikke kan se med det blotte øje.

Stråler med bølgelængder, der ligger lige under det synlige spektrum, kaldes ultraviolet (uv) lys. En stor del af Solens ultraviolette stråler bliver fanget i den øvre atmosfære, hvor de indgår i den fotokemiske proces, der omdanner ilt til ozon. Derved dannes det ozonlag, som beskytter biosfæren (dvs. det rum, hvor levende organismer kan trives her på kloden) mod de ultraviolette stråler.

Stråling med bølgelængder lige over spektret med synligt lys kaldes infrarødt (IR) lys. Alle varme legemer udsender stråling i det infrarøde område – også mennesker. Derfor anvender eftersøgningshelikoptere fjern-IR kameraer til eftersøgning af personer ved redningsaktioner. Mobiltelefoner, fjernbetjeninger, kameraer og meget andet fungerer også ved hjælp af infrarøde stråler.

Oekolariet _farver

I det elektromagnetiske spektrum er strålerne placeret på en række efter deres bølgelængde. Gammastråler er kortest, hårdest og de mest farlige, fordi de er proppet med energi. Radiobølger, som har de længste bølgelængder, anses for at være mindst skadelige

FAKTA

Stråler, som ikke er synlige for mennesker, er synlige for nogle dyr. Fx kan bier og flagermus samt nogle fisk og fugle se ultraviolette stråler. Slanger kan ved hjælp af infrarøde stråler finde frem til små pattedyr både nat og dag.

LINKS

KILDER