Bue Logo Til forsiden

Lysfænomener

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Det sete afhænger altid af øjet. Men fata morganaer, regnbuer, halos, luftspejlinger med mere er alle optiske fænomener, der opstår fordi lyset blander sig med et stof i luften, som fx vanddråber, støvpartikler eller forskellige luftarter i atmosfæren.

En regnbue opstår fordi hvidt lys fra solen brydes og reflekteres i den enkelte regndråbe. Når vi ser på regnbuen, kommer stråler af forskellig farve ind i øjet fra forskellige vinkler. De røde stråler kommer fra en retning højere på himlen end de blå. Det skyldes at den røde farve brydes mest. Derfor er regnbuen rød i toppen og blå i bunden. Man kan selv lave en regnbue med en vandslange med spreder, og stille sig med solen i ryggen.

Et fata morgana er en luftspejling. Fænomenet opstår, når lyset rammer et luftlag med en markant højere eller lavere temperatur end den omgivende luft. Det sker fx i ørkenen, hvor luften lige over sandet kan blive meget varmere end luften lidt højere oppe. Lyset breder sig hurtigst i varm luft, fordi kold luft fylder mere end varm luft. Derfor brydes lyset forskelligt i de to luftlag.

Lysstrålerne ændrer hastighed og kurs og opfanges derfor af øjet, som om de kommer fra en anden retning, end de i virkeligheden gør. En sø, der fx viser sig at være et fatamorgana, er i virkeligheden et stykke af den blå himmel, som på grund af lysets afbøjning ses nede i ørkensandet lige under horisonten.

Luftspejlinger ses normalt henover store varme flader som fx glohed asfalt, ørkensand og havoverflader i polarområder.

Oekolariet _regnbue

FAKTA

Ordet fatamorgana stammer fra den keltiske sagnkonge Arthurs søster, Morgana, som efter sigende lokkede søfolk i fordærv med luftspejlinger. Ordet bruges også om noget, man fantaserer sig til.

Begrebet ”den flyvende hollænder”, historien om et spøgelsesskib, der igennem tiderne ofte blev set af søfolk umiddelbart inden et stormvejr brød løs, kan forklares som et fata morgana.

LINKS

KILDER