Bue Logo Til forsiden

Lys i hverdagen

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Stråler af lys er blevet brugt til at overføre information med i flere hundrede år. Skibe har, før moderne navigationsudstyr blev indført, været afhængige af lys-fyr, som de kunne navigere efter i mørke.

Allerede 300 år før vores tidsregning blev der bygget et fyrtårn ud for Alexandria på Ægyptens nordlige kyst. Dengang som nu var fyrtårnets rolle at navigere skibene sikkert ind og ud af det snævre farvand ved havneindløbet. I fyrtårnet blev der brugt ild som lyskilde om natten og spejlet sollys om dagen til at lede skibene. Spejlet var konstruereret, så det reflekterede lys kunne ses mere end 50 km væk.

Oekolariet _lys -i -hverdagen

Et fyr udsender lys med det formål at give skibene på havet et pejlemærke. Lyset fra fyret giver skibet oplysninger om hvor det befinder sig i forhold til fyret. For at søfolk kan kende de forskellige fyr fra hinanden udsender de lys med forskellig farve, styrke og blinkemønster.

Et radiofyr bruger radiosignaler i stedet for lys og har først og fremmest til formål at hjælpe fly med at navigere.

FAKTA

I 1889 blev Hanstholm fyr som det første i Danmark monteret med elektrisk lys. Samtidig blev der monteret en såkaldt 1.ordens fresnel-linse, hvilket gjorde det til det kraftigste fyr i hele verden.

KILDER