Bue Logo Til forsiden

Lys i verden

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Lys fra Solen opvarmer hele vores klode, selvom det kun er under en halv milliardtedel af solens samlede energi, der rammer os. Det er også Solen, der skaber vind, bølger og lys som vi kan ”tappe” energi fra med fx vindmøller, solceller og bølgekraftanlæg.

Ved hjælp af lys fra Solen, CO2 fra luften, vand og varme danner planterne ilt. Planterne omsætter solenergi til kemisk energi. Denne proces kaldes for fotosyntesen, og det er den vigtigste biokemiske proces på Jorden. Gennem fotosyntesen omdanner planterne solenergi til mad til dyr og mennesker i form af energirige kulhydrater som frugt, grønsager, korn og ikke mindst ilt.

Oekolariet _lys -i -verden
De fossile brændsler, som i dag er verdens primære energikilde, er reelt også sollys, som ved fotosyntese er omdannet til olie, kul, tørv og naturgas. Fossile brændsler er dannet af planterester, som er presset hårdt sammen under iltfrie forhold og en bestemt temperatur. De har været lagret i undergrunden i millioner af år. Ingen ved med sikkerhed hvor store lagre af olie, kul og gas der findes i undergrunden.

Med verdens nuværende energiforbrug vurderer eksperter at reserverne kun rækker frem til år 2060. Derfor er fossile brændsler en såkaldt knap ressource – det vil sige en råvare, som der vil blive mangel på i fremtiden. Den energi der kommer fra vind, vand, sol og bølger kaldes derimod for vedvarende energi, fordi den kommer fra energikilder, som ikke slipper op inden for en overskuelig fremtid.

FAKTA

Solen er ca. 150 millioner kilometer væk fra Jorden. Den er omkring 5 milliarder år gammel.

Uden Solen ville temperaturen på Jorden være tæt på det absolute nulpunkt -273 °C, og intet liv ville kunne eksistere.

Lyset bevæger sig med ca. 300.000 kilometer pr. sekund. Når lyset frigives fra Solens overflade, tager det kun 8 minutter før det rammer Jorden.

LINKS

KILDER