Bue Logo Til forsiden

Vind

oekolariet_viden-om_billede.jpg

En vind er en bevægelse i luften. Det sker i både større og mindre målestok. Vind opstår, når solstrålingen opvarmer jord og luft. Den varme luft udvider sig og får lavere massefylde, og derfor stiger den til vejrs. Det skaber et undertryk under den opstigende luftmasse, et undertryk, der bliver fyldt op ved tilstrømning af ny luft fra alle sider.

 

Vindretning:

Vindretningen angives som den retning hvorfra, vinden blæser, som regel ved de 16 kompasretninger (N, NNØ, NØ, ØNØ, Ø, osv).

Vind

Mælkebøttefnug i vinden