Bue Logo Til forsiden

Insekter kræver mindre plads

intro.jpg

Husdyr kræver meget plads. Dels den plads som dyrene selv skal leve på og dels plads på markerne til at dyrke foder nok til de mange dyr. En tredjedel af al dyrkbar jord på kloden bruges til at dyrke foder til husdyr. En ko spiser ca. 100 tons foder i løbet af sit liv, svarende til 170 gange sin egen vægt.

Konsekvenserne ved at kødproduktionen kræver så meget plads, er at der bliver mindre plads til at dyrke mad til mennesker og dermed mindre mad til at mætte den stigende befolkning. Samtidig er vores vilde natur og dyrearter pressede, fordi landbruget fylder så store dele af landjorden.

I illustrationen her kan du se hvor meget plads der skal bruges pr. kg. Protein af hhv. oksekød, kylling og grøntsager

Landuse En

Kilde: www.vegetarismus.ch 

Insekter kræver meget mindre foder end husdyr gør. Hvor en ko skal have 8 kilo korn for at producere et kilo kød, skal insekter kun have 1,7 kilo korn til et kilo kød. For de 8 kilo korn en ko skal have, kan vi altså få 4,7 kilo kød fra melorme, det er mere end 4,5 gange så meget mad, for den samme mængde korn. Her under kan du se hvor meget foder der skal til at producere et kilo kød fra hhv. kvæg svin og kylling.

Kilde: The 2011 Food and Agriculture Organization of the United States (FAO) report, ‘Energy-Smart Food for People and Climate’.

Animal Feed Required to Produce 1 kg

Food and Agriculture Organization (FAO)

Chicken 4.2 kg/kg edible meat 25-35 MJ/kg meat
Pork 10.7kg/kg edible meat 25-70 MJ/kg meat
Beef (feedlots) 31.7 kg/kg edible meat 80-100 MJ/kg meat
Laying hens 4.2kg/kg eggs 450-500 MJ/year
Dairy milk 0.7kg/litre milk 5-7 MJ/litre of fresh milk


Insekter kræver ikke nær så meget plads som husdyr, dels fordi de er mindre og dels fordi de ikke skal have nær så meget foder. I grafen her under kan du se hvor meget landareal der skal bruges, for at producere 1 kilo insekter sammenlignet med 1 kilo kød fra husdyr.

Insekter Pladskrav

Husdyrproduktionen medfører et større spild, da store dele af dyrene ikke kan spises. Vi bruger f.eks. resurser på at koen udvikler skelettet, men det giver os ikke mad i den anden ende. På insekter kan vi spise en større del af dyret og på den måde mindske spild i produktionen.

Grafen her viser, hvor stor en del af dyrenes kropsvægt, der kan spises af mennesker

Insekter Vs Koed