Bue Logo Til forsiden

Insekter udleder mindre ammoniak

intro.jpg

Ammoniak findes i gødning fra husdyr og udledes primært fra landbrugets stalde, gylletanke og når gyllen spredes ud på markerne. Ammoniak er en gasart, som spreder sig igennem luften, siver ned i jorden og optages af planterne som næringsstoffer. Den naturlige mængde næring i jorden er 3-7 kilo pr. ha. om året. I landbruget er den anbefalede tilførsel af næring 180 kilo pr. ha. om året. Landbrugets afgrøder er blevet forædlede til at kunne håndtere store mængder næringsstoffer, så de vokser ekstra hurtigt og udkonkurrerer ukrudtet på markerne. Problemet opstår, når næringsstofferne siver ud i naturarealerne.

Vores vilde planter er tilpasset et meget lavt niveau af næring, hvilket er med til at forhindre nogle arter i at brede sig for meget, da de ikke får næring nok til det. Når der tilføres næring til et område, vil nogle få arter være bedre til at klare sig, de vil vokse hurtigere, brede sig og udkonkurrere de andre planter i området. Det er det, der sker, når en flot blomstereng gror til i tidsler, brændenælder og brombær, de tre arter overtager al pladsen fra de andre planter, hvis de får næring nok til det. Udledning af ammoniak er meget høj i Danmark og det presser vores vilde natur over hele landet.

Udledelsen af ammoniak fra insekter er markant mindre end fra husdyr, da insekter er mindre, spiser mindre og gøder mindre. Grafen herunder viser udledningen af ammoniak for at producere et kilo kød fra forskellige husdyr og melorme.

Insekter Ammoniak

Insekter udleder mindre ammoniak

Husdyrproduktion er én af hovedårsagerne til den store ammoniakudledning