Bue Logo Til forsiden

Insekter udleder mindre drivhusgas

intro.jpg

På globalt plan er kødproduktionen årsag til 18 procent af de menneskeligt udledte drivhusgasser. I EU står landbruget for 13-14 procent af EU's samlede udledning. Det er især drøvtyggerne; kvæg og får, der er de store syndere, da tarmfloraen i drøvtyggernes maver danner metangas, som er 35 gange værre for klimaet end CO2. Insekter udleder meget mindre CO2, end husdyr og langt de fleste insekter udleder slet ikke metangas.

I grafen her under kan du se, hvor store mængder drivhusgasser, der udledes for at producere 1 kg. kød.

Drivhusgas Insekter

Insekter udleder mindre drivhusgas

Traditionel kødproduktion udleder store mængder drivhusgasser