Bue Logo Til forsiden

Kan tang bruges til andet end mad?

tang.jpg

Tang er en stor familie med mange forskellige egenskaber, særligt indenfor mad, medicin og kosmetik.

Alkohol

Sukkertang kan bruges til fremstilling af alkohol. Dog ligger størstedelen af kulhydraterne i tang i lange tråde, som man endnu ikke har udviklet en metode til at udnytte optimalt til fremstilling af alkohol. Når der kommer et gennembrud på det område, vil efterspørgslen på sukkertang formentlig vokse markant.

Kosmetik

Sukkertang kan bruges i kosmetikindustrien og indgår allerede i en lang række cremer i Frankrig og Tyskland. Tang har mange bioaktive stoffer, som er godt for huden og ud over at blive brugt i cremer, sæbe og shampoo, bruges tang til plejende behandlinger f.eks. badning i brunalger. Plejende behandlinger med alger kaldes thalassotherapy.

Medicin

Der forskes bredt i tangs virksomme stoffer, som på sigt kan bruges i medicin. Undersøgelser tyder på at tang styrker immunforsvaret og beskytter mod virussygdomme. Der forskes også i tangs virkning mod nogle kræftformer, HIV, og bakterieinfektioner med positive resultater, men det er endnu kun på forsøgsstadiet.

Gødning

Flydende ekstrakt fra brunalger sælges som gødning til haver og landbrug. Selv i meget høje fortyndinger giver det et bedre udbytte, især for planter af natskyggefamilien (kartofler, tomater, chili), yder beskyttelse mod skadedyr og frost, øger planternes optagelse af mineraler og giver bedre holdbarhed til frugt.

Fremstiling af gødning kan være en god anvendelse af restprodukterne efter fremstilling af fødevarer og kosmetik eller fra opsamling af brunalger ved strandrensninger.

Historisk set er tang blevet brugt i Danmark til at bygge diger, gøde marker og tætne tage med.

Hvad bruges tang ellers til?

Tang har mange bioaktive stoffer, som er godt for huden.