Bue Logo Til forsiden

Tang i Danmark

tang.jpg

I Danmark kan tang købes i specialbutikker og på internettet og efterhånden begynder der også at komme produkter som tangchips og tangsalat i supermarkederne.

De fleste produkter med tang er importeret fra Sydøstasien, Island, Irland og Frankrig, men flere af de importerede produkter kunne også blive fremstillet i Danmark, hvor vi finder de samme eller tæt beslægtede arter. Alligevel er der indtil nu kun to virksomheder i Danmark, der producerer tang i større mængder. Det er Seaweed Seed Supply A/S og Dansk Kompensationsopdræt, der begge dyrker sukkertang på line ved Horsens Fjord.

Man kan dog købe indsamlet, dansk tang i mindre mængder på flere danske øer og kyster, hvor lokale fødevarenetværk udvikler mange nye produkter med tang. 

Tang giver lokale fødevarenetværk mulighed for at udvikle nye lokale specialprodukter, som endda er både økologiske og bæredygtige.

Danmark importerer for 30 millioner kr. tang om året

Tangproduktion i Danmark

Fakta

Danmark importerer for 30 millioner kroner tang om året.