Bue Logo Til forsiden

Hvor findes råstofferne?

Topbanner (1).gif

Mineralske råstoffer findes over hele verden i jordskorpen men normalt i så små mængder, at det ikke kan betale sig at udvinde dem. Kun under særlige geologiske processer, er der blevet dannet forekomster, der er store nok til, at det kan betale sig at udvinde dem. 

For at kunne finde de mineralske råstoffer, er det helt afgørende at vide noget om dannelsen af bjergarter, da råstofferne netop er koncentreret her som følge af de forskellige geologiske processer, der har dannet Jorden og dens landskab med bjerge og kontinenter gennem milliarder af år. 

  • Magmatisk: Når flydende magma fra Jordens indre stiger op gennem jordskorpen og køler ned under overfladen. Så krystalliserer det og danner magmatiske bjergarter, der består af en række forskellige mineraler. Fx granit og anorthosit, som anvendes som filler til papir og gummi. 
  • Metamorf: Når bjerge udsættes for højt tryk og høj temperatur ændrer deres kemiske og fysiske egenskaber sig. Det kaldes metamorfose, og vil ofte resultere i nye former for mineralforekomster. Mineraler kan også blive opløst af varmt vand opvarmet af magma i jordens skorpe. Når væsken bevæger sig og afkøler, kan nye mineraler udkrystallisere sig og danne nye mineralforekomster, der kan udvindes fx marmor og gnejs. 
  • Sedimentær: Alle mineraler kan nedbrydes af vind og vejr og transporteres bort af rindende vand eller vinden og danne nye bjergarter. Mineralerne kan også udskilles og aflejres i fx floder. Et eksempel er fund af guldklumper i flodernes grus, som guldgraverne vaskede ud under ”Guldfeberen” i midten af 1800 tallet i USA. Kobber, nikkel, zink, bly-forbindelser er andre eksempler på råstoffer, der kan koncentreres, når vand fører nedbrudte bjergarter med sig og udsætter dem for forskellige kemiske miljøer. Eksempler på sedimentære bjergarter er ler, sand og grus. De fleste sedimenter aflejres under vand som tykke lag. Det kan fx være som stensalt og kalksten. 

Samarbejde
De forskellige måder, som mineralerne er blevet koncentreret på i bjergarterne, arbejder ofte sammen. Olie og gas er fx dannet som en kombination af sedimentære processer, der har ”fanget” organisk materiale i form af planter i tykkere og tykkere lag. Senere har metamorfe processer trykket og opvarmet materialet, så det med tiden er blevet til forekomster af olie og gas.

Bjergenes kredsløb
Med tiden bliver ALT til sedimenter. Magmatiske bjergarter, skabt af flydende magma, og metamorfe bjergarter vil på et tidspunkt blive nedbrudt af vind og vejr og blive ført med i naturens kredsløb og måske danne nye bjerge. 

Bjergart

er en samling af et eller flere mineraler, som er sammenvokset til en fast masse: det vi kalder sten. Eksempelvis granit, skifer, basalt og sandsten. Men der findes i hundredvis af typer, der hver især betegnes efter deres sammensætning af mineraler og struktur.

Vidste du, at....

Med tiden bliver ALT til sedimenter. Magmatiske bjergarter, skabt af flydende magma, og metamorfe bjergarter vil på et tidspunkt blive nedbrudt af vind og vejr og blive ført med i naturens kredsløb og måske danne nye bjerge. 

Når vi går på en dansk strand og får sand, sten og grus mellem tæerne, er det rester af skandinaviske bjerge, der stod for 10.000 år siden?