Bue Logo Til forsiden

Hvor kommer råstofferne fra?

Topbanner (1).gif

Det, vi kalder råstoffer, består ligesom alt andet her på Jorden af grundstoffer. Et grundstof er det samme som et atom, og alt her på Jorden er opbygget af atomer.

Big bang
For 13,6 milliarder år siden fandt Big bang sted. Vi ved ikke, hvad der var før, eller hvad der var uden om, men i Big bang blev universet til i en enorm koncentration af energi, der begyndte at udvide sig. 

Et minut efter universet blev til, havde det udvidet og afkølet sig så meget, at atomkerne-partikler begyndte at klumpe sammen ud af det, vi kan kalde ”ursuppen”. Der var protoner, neutroner og elektroner, som alle grundstofferne er opbygget af - intet andet. Efter et minut var ingredienserne til alle grundstofferne blevet til, men der skulle gå milliarder af år, inden de blev til de mange grundstoffer vi kender, og som udgør byggestenene i hele den fysiske verden, der omgiver os.

Observationer og eksperimenter har vist, at universets ”ursuppe” kun dannede brint og helium samt de tre sjældne grundstoffer lithium, beryllium og bor i små mængder. 

Rumbillede

Tungere grundstoffer i stjernerne

Resten af grundstofferne er dannet gennem milliarder af år dybt inde i stjerner. I slutningen af en stjernes liv blæses de nydannede grundstoffer ud i rummet. Rummet mellem stjernerne bliver på den måde mere og mere rigt på tungere grundstoffer som fx kulstof, ilt, jern, guld, bly, uran, osv. 

Vores solsystem med Jorden også skabt af en ”stjernesky” rig på grundstoffer, og derfor findes grundstofferne på Jorden. Kun få grundstoffer udvindes i ren form fra naturen. Langt de fleste indgår i kemiske forbindelser med hinanden i det, vi kalder mineraler.

Et atomsopbygning

Hydrogenatom

Et grundstof er det samme som et atom. Det simpleste atom er hydrogen (brint), der består af en proton og en elektron. Brinten kom til universet allerede 1 minut efter dets dannelse. Mere end 90 % af alle atomer i universet er brint atomer. Det næste grundstof i rækken er helium, der består af to protoner, to neutroner og to elektroner.

Grundstofferne adskiller sig fra hinanden ved antallet af protoner. Protonerne og neutronerne i et atom danner tilsammen atom-kernen. Uden om atomkernen kredser elektronerne - lidt som planeterne omkring Solen. Alle grundstofferne har det samme antal elektroner i sig som de har protoner.

Du kan se mere om grundstofferne i det periodiske system