Bue Logo Til forsiden

Kritiske Råstoffer

Topbanner (2).gif

Nogle råstoffer er vi begyndt at omtale som ”kritiske råstoffer”. Det er de mineraler, som industrien har problemer med at skaffe, og som er umulige at undvære for produktionen. Listen over kritiske råstoffer ændres i takt med den industrielle og teknologiske udvikling, den globale efterspørgsel og markedets evne til at tilpasse sig. Det er især råstoffer, som er helt afgørende for fremstillingen af fx grøn energi, computere, mobiltelefoner, batterier, biler og mange andre ting, som vi er blevet afhængige af.

Hvis der opstår mangel på de kritiske råstoffer, får det alvorlig indflydelse på samfundsudviklingen i hele verden. Den mekanisme er efterhånden gået op for politikerne og beslutningstagerne. Derfor er der de seneste år blevet lavet mange rapporter om, hvilke råstoffer der er kritiske, og emnet trækker store overskrifter i medierne, fordi det lugter af fare for opbrugte ressourcer og dommedag.

Økonomi og politik
Fakta er, at manglen på råstoffer meget sjældent har noget med geologiske forhold at gøre, altså om i hvor store mængder de findes i naturen. Når der opstår mangel på et råstof, er det som regel knyttet til politiske og økonomiske forhold.

Kina
Den kritiske situation bliver tydelig, når nogle lande som fx Kina, vælger at ”beholde” sine råstoffer til eget forbrug og/ eller sætte sig på hele produktionen, som det er tilfældet med sjældne jordarter. Men når vi ikke kan få fat i visse råstoffer skyldes det også, at de folk, der investerer i miner og søger efter mineraler, ikke har været gode nok til at forudse, hvilke råstoffer industrien ville komme til at bruge flere af eller helt mangle nogle år frem i tiden.

Forsyningsrisiko OpdateretRisikolisten stammer fra 2012, og der kan derfor være sket ændringer. (Klik for stort billede)

"Mellemøsten har olien, vi har de sjældne jordarter"

Sådan sagde den tidligere kinesiske leder Deng Xiaoping allerede for 20 år siden, hvor han forudså, at vi ville blive dybt afhængige af adgangen til de sjældne jordarter.

Råstoffer betragtes som kritiske, når de både er vigtige, og når det er usikkert, om industrien kan få tilstrækkelige forsyninger af dem.