Bue Logo Til forsiden

Vores forbrug af råstoffer

Topbanner (2).gif

Vores forbrug af råstoffer ændrer sig. Vi anvender andre råstoffer i dag end for 100 år siden. Stenalderen endte ikke fordi man løb tør for flint, og det var heller ikke mangel på råstoffer, der endte jernalderen og bronzealderen, men derimod udviklingen indenfor en række områder og den deraf følgende efterspørgsel på andre råstoffer.

Råstofforbruget styres primært af:

  • Befolkningstilvækst
  • Voksende middelklasse med stort forbrug
  • Økonomiske og politiske forhold
  • Nye teknologier
  • Ændringer i produktionen af varer 

Øget efterspørgsel
Råstofforbruget er overordnet styret af, at vi bliver flere og flere mennesker på jorden, middelklassen vokser og det samme gør forbruget. Økonomiske forhold bestemmer også forbruget af råstoffer. De seneste års økonomiske vækst i lande som Brasilien, Rusland, Indien og Kina, som tilsammen kaldes BRIC-landene, har øget efterspørgslen på traditionelle råstoffer som fx jern, kobber og bly.

Nye teknologier
Nye teknologier indenfor især mobiltelefoni, computer, lagring af energi og grøn energi har øget efterspørgslen på en række grundstoffer, som man ikke før har tillagt nogen stor værdi. Det gælder især de sjældne jordarters metaller, niobium, tantal, gallium, germanium med flere. 

Ændret produktion
Når man ændrer måden en kendt vare produceres på, fører det også til efterspørgsel på nye råstoffer. Der er fx blevet produceret biler i mere end 100 år, men biler i dag bruger helt andre råstoffer end tidligere. 

Råstoffer i en bil før og nu
De første biler skulle være så flotte og holdbare som muligt. Derfor blev der brugt store mængder råstoffer som jern, krom, træ og læder. Moderne biler skal opfylde helt andre krav: de skal bruge minimal energi – evt. grøn energi – være lette sikre, rustfrie og billige. Råstofforbruget til nutidens biler er derfor domineret af lette metaller (aluminium og magnesium), rustfrit stål, zink og en lang række af specialmetaller til udstødningssystemer (titan, platin og palladium) og de elektriske komponenter (sjældne jordarters metaller), vinduesglas samt forskellige typer plastik og gummi, hvori der bruges mineraler og fyldstoffer. 

Veteranbil Moderne Bil