Bue Logo Til forsiden

Forsyningssikkerhed

Topbanner (2).gif

Mange lande har lavet analyser af, hvilke mineralske råstoffer, der er kritiske. EU har analyseret 41 udvalgte råstoffer ud fra, hvor vigtige de er, og hvor lette eller svære de vil blive at skaffe – det kaldes forsynings-sikkerheden. Her bliver der især lagt vægt på, hvordan den politiske og økonomiske situation er i de lande, der producerer råstofferne, om de er eneste producenter og om råstoffet kan genbruges og erstattes af andre råstoffer.

Kritiske Raastoffer Oversgit OpdateretOversift over udvalgte råstoffers økonomiske betydning i forhold til forsyningsrisiko (Klik for stort billede). Kilde Geoviden 4-12

Det kan ændre sig
Behovet for råstoffer er forskellige fra land til land, og resultaterne af analysen kan hurtigt ændre sig, hvis priser og/eller den teknologiske udvikling ændrer sig. Om 10 år er det sandsynligvis helt andre råstoffer, vi vil betragte som ”kritiske”.

 

14 kritiske råstoffer

EU’s analyse viste, at især 14 råstoffer er særlig kritiske. De har alle stor økonomisk betydning, der er stor forsynings-usikkerhed, hvilket vil sige, at de er svære at skaffe, og de er samtidige svære at genbruge og erstatte med andre råstoffer. Det drejer sig om:

 • Sjældne jordarter
 • Platinmetallerne (PGM)
 • Germanium
 • Niobium
 • Magnesium
 • Antimon
 • Gallium
 • Indium
 • Wolfram
 • Flusspat
 • Beryl
 • Grafit
 • Tantal
 • Cobolt