Bue Logo Til forsiden

Her produceres de kritiske råstoffer

Topbanner (2).gif

Det skaber stor forsynings-usikkerhed, når ét land sidder på næsten hele produktionen af et eller flere råstoffer. Kina er fx den helt dominerende producent af sjældne jordarter med ca. 97 procent af verdens samlede produktion af antimon, germanium og wolfram. Men også forsyninger af niobium og platin, som Sydafrika og Brasilien er de største producenter af, er sårbar. 

Mineindustrien
Mineindustrien kan kun langsomt omlægge til produktion af nye mineraler, da ændringer kræver rigtig mange penge og meget langsigtet planlægning. Opstart af helt nye miner fra de første fund er gjort, til produktionen begynder kan let tage 10 – 20 år.

Udbud og efterspørgsel
Ny efterforskning og ændringer i udvinding af råstoffer er baseret på udbud og efterspørgsel. Derfor fokuserer de fleste efterforsknings-selskaber på de råstoffer, de kan forvente at tjene mest på. En følge heraf er, at knapt halvdelen (48 %) af de samlede årlige investeringer i råstofefterforskning går til at lede efter guld, selvom guld ikke har nogen industriel anvendelse af betydning.

Grønland
Den nye viden og fokus på kritiske råstoffer har dog sat gang i efterforskningen efter andre mineraler også i mange lande udenfor Kina. Grønland har bl.a. nydt godt af denne udvikling, og mange selskaber søger i disse år efter kritiske mineraler i Grønland her i blandt sjældne jordarter.

Du kan finde flere detaljer om Jagten på råstoffer i Grønland her.

Oversigtskort Opdateret
Oversigtskort over vigtigste producenter af kritiske råstoffer (Klik for stort billede)