Bue Logo Til forsiden

Råstofkrise

Topbanner (2).gif

Når vi prøver at overvåge og forudse udviklingen i udbud og efterspørgsel på råstoffer skyldes det ikke, at råstofferne er ved at være brugt op. Formålet er at sikre, at vi kan få tilstrækkelige forsyninger til industrien, og at der bliver taget hensyn til bæredygtigheden, så der også er råstoffer og intakt natur til de næste generationer.

Råstofkriser
Der tales med jævne mellemrum om råstofkriser. I 1973 oplevede vi oliekrisen, hvor oliepriserne firdobledes, da OPEC nedsatte produktionen fordi, de vestlige lande støttede Israel under konflikten i Mellemøsten. Prisstigningerne skabte økonomisk krise i mange vesteuropæiske lande – også i Danmark, hvor der bliver indført bilfrie søndage. I dag taler vi om råstofkrise især på grund af manglen på sjældne jordarter, som i virkeligheden slet ikke er særlig sjældne, de er bare svære at udvinde i store mængder og Kina sidder på produktionen. Derfor er det vigtigt at skelne mellem, hvilken type råstofkrise, der er tale om, før vi blæser i dommedagsbasunerne.

Overordnet kan råstofkriser inddeles i tre grupper: 

  • Midlertidig råstofkrise: Kan skyldes, at produktionen af et råstof i en given periode ikke kan følge med efterspørgslen. Det kan fx skyldes nye teknologier, som giver en større efterspørgsel efter eksisterende eller helt nye råstoffer. Det oplever vi i disse år med de sjældne jordarter, som er vigtige grundstoffer i en række nye teknologier som fx mobiltelefoner, fladskærme, vindmøller, el-biler, batterier med mere. 
  • Strukturelle råstofkriser: Som skyldes, at der opstår efterspørgsel på mineraler, der normalt kun udvindes som biprodukt, og derfor er mængden styret af hvor meget, der bliver produceret af hovedproduktet. Dette er fx tilfældet for gallium, germanium og indium, der produceres som biprodukt til henholdsvis aluminium-, kobber- og zinkproduktioner. 
  • Absolutte råstofkriser: Som betyder, at alle ressourcer af et givent råstof er brugt op. Denne type krise forveksles ofte med de to andre typer råstofkrise, men endnu er der ikke eksempler på en absolut råstofkrise. At begreberne ofte forveksles skyldes måske, at man blander begreberne råstofreserver og råstofressourcer sammen. (Se boks)

Reserver og ressourcer - begreber der ofte forveksles

Ressource Eller ReserveOversigt over forskellen på ressourcer og reserver (klik for stort billede). Kilde Geoviden 4-2012

  • Ressourcer: Alle forekomster af mineraler. Både dem som vi kender, og dem som endnu ikke er opdaget. Nogen ressourcer er beskrevet grundigt og kan udnyttes, andre kan det måske ikke betale sig at udnytte eller også har vi ikke teknologien til det. Ressourcer omfatter også den del, der kaldes reserven. 
  • Reserver: Den del af ressourcen som her og nu kan udvindes med fortjeneste med eksisterende teknologi. Falder prisen for eksempel kan det betyde, at en reserve bliver til en ressource. Omvendt kan stigende priser på et mineral eller forbedret teknologi medføre, at en kendt ressource kan blive til reserve. Reserven er altid betydelig mindre end ressourcen. Det er derfor vigtigt at skelne mellem de to begreber, når der foretages analyser af fremtidens råstoflagre.