Bue Logo Til forsiden

Råstofpriser

Topbanner (2).gif

Billig, dyr, dyrest…
Råstoffer som sand, grus og sten findes næsten alle steder, og det er billigt at udvinde. Ofte produceres og sælges det i nærområderne, så transportomkostningerne er lave, derfor er prisen også relativ lav. For metaller som bl.a. kobber, zink, bly og nikkel er det dyrt at bryde og at udvinde mineralerne fra malmen. Ofte skal de også transporteres over store afstande. Prisen bliver derfor relativ høj. De sjældne råstoffer som guld, platin og diamanter, som kun findes i meget små mængder og oftest udvalgte steder, hvor der er højere lødighed. Derfor har de typisk en meget høj pris, hvilket først og fremmest skyldes disse mineralers sjældenhed. Guld

Almindelige men energikrævende
Nogle råstoffer er forholdsvis almindelige og let tilgængelige, men til gengæld kræver det rigtig meget energi at udvinde og forarbejde dem til almindelige produkter. Det gælder for råstoffer som aluminium, magnesium og titan. Det øger prisen, selvom de er almindelige grundstoffer i jordens skorpe. 

Erstatninger
Hvis prisen på et råstof stiger, vil det ofte føre til, at man finder en erstatning for det (substitution). Det finder sted i alle industrier. Fx tilsættes de billigste legeringsmetaller til det dyrere stål, hvis det ikke har nogen videre betydning for slutproduktet. Og til fremstilling af papir anvender man mineraler som fyldstoffer i stedet for fibre baseret på træ.

Prisen på mineralske råstoffer bestemmes normalt af tre forhold:

  1. Råstoffets tilgængelighed: Hvor let eller svært er det at få fat i?
  2. Hvad koster det at udvinde og forarbejde det?
  3. Transportomkostninger: skal det transporteres langt eller kort og under hvilke forhold?

Råstoffer handles på råvarerbørser rundt om i verden. Du kan se aktuelle råvarerpriser på udvalgte råstoffer i dette link

Vidste du, at...

den globale produktion af skærver til beton til bygge- og anlægsopgaver udgør en af de allerstørste råstofgrupper?

I 2013 forventer man, at den globale produktion af skærver bliver omkring 29 mia. tons (29.000.000.000). Det er især materialer til opbygning af infrastruktur i Asien og Sydamerika, der påvirker dette forbrug.

Stoebemix