Bue Logo Til forsiden

Her findes de sjældne jordarter

Topbanner (3).gif

Udvinding af sjældne jordarter på verdensplan:
Kina: 97 %
Indien: 2,2 %
Brasilien: 0,5 %
Resten af verden: 0,3 %
(Kilde: Peter Bay Kirkegaard, DI)

Det er svært at beregne, hvor store verdens forekomster af sjældne jordarter er. Man har dog på nuværende tidspunkt fastlagt reserverne. Det er den mængde, der er geologisk undersøgt og teknisk mulig at udvinde med økonomisk gevinst.  Lige nu lyder et bud på 114 millioner ton reserver af sjældne jordarter. Der kan godt være langt større forekomster, der enten ikke er opdaget eller ikke undersøgt med henblik på udvinding endnu.

Verdens reserver af sjældne jordarter:
45 %: Kina
17 % Stater fra det tidligere Sovjetunionen
12 %: USA
5 % Grønland (skønnet)
3 %: Indien
1 %: Australien
19 %: er fordelt mellem Canada, Malaysia, Brasilien, Syd Afrika, Namibia, Kenya, Tanzania, Angola, Mauritanien, Burundi, Malawi, Vietnam, Thailand, Indonesien, Finland, Sverige og Tyrkiet.

Her findes de sjældne jordarter

Kort Fra Minerals UKKlik for stort billede