Bue Logo Til forsiden

Ikke så sjældne endda

Topbanner (3).gif

Sjældne jordarter er ikke så sjældne endda. Problemet er, at efterspørgslen er enorm og få lande har gang i miner, der udvinder sjældne jordarter. Stofferne findes overalt på kloden, og faktisk er den mest sjældne jordart næsten 200 gange mere almindelig end guld. Men det er sjældent at finde sjældne jordarter i koncentrationer, der er store nok til, at minedrift kan betale sig. 

Perfekte til et moderne samfund
Sjældner jordarter passer perfekt til et moderne, teknologisk samfund, der gerne vil være så energieffektiv som mulig. De sjældne jordarter anvendes i næsten alt teknologisk udstyr, i grønne energibesparende produkter og teknologier. Militæret bruger også store mængder sjældne jordarter i deres udstyr. Inden for alle områder er behovet vokset eksplosivt. 

Kina
Kina har store forekomster af sjældne jordarter og billig arbejdskraft. Kineserne har samtidig været mere fremsynede end de fleste andre nationer og har etableret store miner. Kina har lempelige miljøregler omkring indhold af radioaktive råstoffer i forekomsterne af sjældne jordarter. Sammenlignet med andre lande som fx USA og EU gør det arbejde og transport billigere i Kina. Den grønne udvikling i Kina og landets egen voksende mellemklasse har også fået efterspørgslen i Kina til at stige. I 2010 sad landet på 97 % af verdens produktionen. Det betyder, at kineserne bestemmer prisen og hvor meget, der skal eksporteres til andre lande.

Kina IndustriIndustrielt landskab omkring Chongqing i Kina

Mineselskaber andre steder i verden forsøger at bryde Kinas monopol ved at få gang i udvindingen i blandt andet Grønland, Canada, Australien, Vietnam, Tyrkiet, Kzakhstan og Sydafrika. USA har allerede en mindre produktion af sjældne jordarter, men slet ikke nok til at dække landets behov.