Bue Logo Til forsiden

Miljødilemma

Topbanner (3).gif

I vores forsøg på at gøre os fri af fossile brændsler, der dels slipper op, dels er skyld i klimaforandringer, har vi gjort os afhængige af adgangen til andre råstoffer, der er nødvendige for produktionen af vedvarende energi. Det er råstoffer, som ikke findes i hverken Danmark eller andre steder indenfor EU. Hvor vi før var afhængige af især de olieeksporterende lande i mellemøsten, er det i dag især lande som fx Kina, Congo og Brasilien, der producerer de råstoffer, vi er afhængige af. Ofte findes råmaterialerne i følsom natur, og ofte er miljøhensynet ikke så stort. 

Verdens største udvinding
Mere end halvdelen af de sjældne jordarter, der udvindes i Kina kommer fra miner omkring byen Baotou i den indre Mongoliet. Det betyder, at det også er herfra, størstedelen af de sjældne jordarter vi bruger i vores del af verden, kommer fra. Her betaler miljøet og lokalbefolkningen en høj pris. De kinesiske myndigheder har de seneste år lukke flere miner af hensyn til miljøet og arbejder på at forbedre forholdene.

Forurening
Ét ton sjældne jordarter kan i værste fald producere 60.000m3 affalds-stof, der indeholder både svovlsyre og flussyre med mere samt 1,4 tons radioaktivt affald. Desuden er det energikrævende at udvinde sjældne jordarter, og i Kina kommer energien fra kulfyrede kraftværker. Paradoksalt nok anvendes sjældne jordarter netop i mange af de produkter, der skal være med til at nedsætte vores energiforbrug og dæmme op for klima forandringer til gavn for miljøet!  

Det vil sige, at der opstår et dilemma mellem hensynet til det lokale miljø i Kina, når vi taler om sjældne jordarter, på den ene side og hensynet til det globale klima og udviklingen af grøn teknologi på den anden side.