Bue Logo Til forsiden

Sjældne jordarter i grøn teknologi

Topbanner (3).gif

De sjældne jordarter indgår i en række højteknologiske dele, der især anvendes i mange ”grønne”, energibesparende produkter. Forklaringen er, at de sjældne jordarter har en meget bedre magnetisk evne end andre metaller, og dermed bliver det muligt at skabe lettere produkter med samme magnetiske evne. Jo mindre og mere effektivt et produkt er, jo mere energivenligt er det. Særlig eftertragtet er her den sjældne jordart neodym, som bruges til at fremstille supermagneter, der fx anvendes i vindmøller. En kraftig magnet betyder, at vindmøllen kan producere mere strøm.

Grøn teknologi, der anvender sjældne jordarter, er fx:

• Vindmøller
• Hybrid- og elbiler
• Lavenergi fladskærme
• Lavenergi pumper
• Sparepære
• Katalysatorer, der reducerer forurening fra bilen
• Aircondition med neodym-magneter kan reducere energiforbruget op til 50 %

Kinas grønne revolution kræver sjældne jordarter
Kina har en plan om, at 15 % af landets energi skal komme fra vedvarende energikilder i 2020 – måske helt op til 50 % i 2030. Det skal ske ved hjælp af vandkraft, solceller og vindmøller.

Vindmoeller

Især vindkraften kræver mange sjældne jordarter. Frem til 2020 vil Kina have brug for mindst 59.000 ton af de sjældne jordarter alene til deres vindmøller. Hvis ikke andre lande får gang i udvindingen af sjældne jordarter hurtigst muligt, kan den ”grønne” udvikling i andre lande blive bremset af Kinas eget enorme behov for sjældne jordarter.

Vidste du, at...

Over halvdelen af de sjældne jordarter, der udvindes, går til produktion af supermagneter, genopladelige batterier og katalysatorer?

Prius Billede Tryk på bilen og se hvor mange sjældne jordarter der anvendes i en hybridbil.