Bue Logo Til forsiden

Sjældne jordarter i Grønland

Topbanner (3).gif

Grønland har store forekomster af sjældne jordarter i forskellige geologiske aflejringer. Forekomsterne er store nok til, at det kan betale sig at udvinde dem og for alvor true Kinas monopol. Derfor oplever Grønland for tiden en kæmpe interesse både fra andre nationer og forskellige mineselskaber. 

GEUS og Selvstyret
Det er Råstofdirektoratet i Grønland, der giver tilladelser til mineselskabernes yderligere undersøgelser, efter at GEUS, De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, har lavet de grundlæggende, videnskabelige undersøgelser af et områdes indhold af sjældne jordarter. I sidste ende er det Grønlands Selvstyre, der udsteder en bevilling til udvinding og betingelserne herfor. 

Kvanefjeld
Det australske mineselskab GME, Greenland Minerals & Energy har investeret 400 mio. kroner i undersøgelser af de kendte reserver af sjældne jordarter i Kvanefjeldet i Sydgrønland. Det skønnes, at minen kan producere op til 40.000 ton sjældne jordarter. Det er op mod en femtedel af den forventede, globale efterspørgsel i 2015. Samtidig er Kvanefjeld placeret perfekt i forhold til udskibning. Det vil kræve investeringer i omegnen af 15 milliarder kroner at etablere en mine. 

Uran
Når Selvstyret ikke straks udsteder en bevilling til minedrift skyldes det bl.a. her, at Kvanefjeld også har markante mængder af det radioaktive stof uran. Det er umulig at udvinde de sjældne jordarter uden, at der kommer uranholdig materiale med. Af hensyn til befolkningen og miljøet har Grønland en nul-tolerance politik i forhold til udvinding af radioaktive stoffer. De grønlandske politikere er uenige om, hvorvidt nul-tolerancen skal ophæves.   

Blandt verdens største depoter
Indtil 2010 er der konstateret otte depoter med sjældne jordarter i Grønland. To af dem skønnes at være blandt de ti største forekomster i verden! Det er Kvanefjed og Kringlerne i Sydgrønland. Vestgrønland er også meget lovende, og der er både kendte og mindre udforskede forekomster. I de noget mindre udforskede områder i Sydøst- og Østgrønland er der også kendte forekomster. I det nordlige Grønland er der endnu kun fundet få og ikke særlig store forekomster.. 

Oversigt over grønlandske råstoffer

GroenlandKilde: Geology and Ore; 20/2011; GEUS. Klik for stort billede