Bue Logo Til forsiden

Er robotterne ven eller fjende?

hvad er en robot.jpg

Filmfolk og forfattere er de første, der rejser spørgsmålet om forholdet mellem menneske og maskine. I fiktionens verden er robotter ofte blevet symbolet på en fremtidsvision, hvor maskinerne har taget magten over mennesket, og hvor den maskinelle logik er sat op i mod menneskets følelser og frie vilje.

Allerede i 1940 opstillede forfatteren Isaac Asimov 3 robotlove som forsikring mod robotternes mulige skade på mennesket. Asimov’s love kom sidenhen til at være retningsgivende for robotters opførsel i en stor del af science fiction bøger og film. Sammen med nuttede filmrobotter som R2D2 og Wall-E har lovene været med til at bløde synet på robotter op. Alligevel dukker der jævnligt film op, hvor robotter vender sig mod deres skaber eller handler som onde krigsmaskiner.

Robotter i film - fra Terminator til Wall-E - udtrykker menneskets ambivalente syn på den teknologiske udvikling og vores dårlige samvittighed over at manipulere med naturens gang, og hvad det kan føre til. I dag bruges robotter fx i krig, hvilket står i skarp kontrast til Asimov’s 3 robotlove.

Terminator Genisys Trailer

Er robotterne ven eller fjende?

Er vi bedste venner?