Bue Logo Til forsiden

Robotter i landbruget

hvad er en robot.jpg

Fra industrien har robotterne bredt sig til landbruget. Malkerobotter er mest udbredte og 10 % af alle danske køer malkes med robot. Større bedrifter og krav til mindre brug af brændstof og sprøjtegifte har øget interessen for automatisering og robotter i landbruget. Det er stadig et område, der forskes meget i. Især ukrudtsbekæmpelse er i fokus, da robotter med langt større præcision end mennesker og maskiner kan lokalisere og fjerne ukrudtet. Den dansk udviklede HortiBot kan genkende og fjerne 25 ukrudtstyper.

Robotter i landbruget

Malkerobot - Køerne går selv ind i malkerobotten, her af mærket Lely Astronaut. Robotten tjekker løbende mælkens kvalitet.